Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 3

Rakovina děložního čípku

děložního čípku (někdy je označována jako „karcinom děložního hrdla“ nebo „cervikální karcinom“) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové b...

Epidemiologie a výsledky screeningu karcinomu děložního hrdla

nádorů děložního hrdla Karcinom děložního hrdla (KDH) je relativně častým nádorem, postihujícím v mnoha případech mladé ženy. K...

Publikační výstupy

2018; 67(4):175–183. Luňáčková I, Májek O. Karcinom děložního hrdla v ČR a možnosti jeho prevence. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství 201...


Počet nalezených aktualit: 50

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

(výskyt v roce 2010 v ČR: ženy 6 498 případů) karcinom děložního hrdla (výskyt v roce 2010 v ČR: ženy 994 případů) karcinom tlustého střeva a konečn...

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

prsu, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adresné z...

Cervix – projekt screeningu nádorů děložního hrdla

obrázek: shutterstock.com Karcinom děložního hrdla je u žen celosvětově druhým nejčastějším nádorem, přičemž jeho incidence v Česk... screening, akreditované cytologické laboratoře, karcinom děložního hrdla...

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění

kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální k...

Stručný pohled na zdraví – a také na karcinom děložního hrdla

pohled na zdraví – a také na karcinom děložního hrdla... prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, Health at Glance, Organizace pro hospodářskou spo...

Kombinace medikamentózní a radioterapeutické léčby snižuje riziko úmrtí na karcinom děložního hrdla

radioterapeutické léčby snižuje riziko úmrtí na karcinom děložního hrdla...

Osm genotypů HPV způsobuje většinu případů karcinomu děložního hrdla

na detekci specifických genotypů HPV. Karcinom děložního hrdla je celosvětově druhým nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u žen, a podl... HPV, karcinom děložního hrdla...

Jak poznat, kterým ženám po léčbě prekancerózních lézí hrozí zvýšené riziko recidivy?

neoplazie, cytologický screening, karcinom děložního hrdla...

Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

lidský papilomavirus, karcinom děložního hrdla...

UICC: HPV and Cervical Cancer Curriculum

karcinom děložního hrdla,...

Britové poodhalili mechanismus vzniku agresivních nádorů děložního hrdla

dalších genů – a výsledkem je agresivnější karcinom děložního hrdla. V navazujícím výzkumu se budeme zabývat tím, zda nově vyvíjené léky proti tomu... karcinom děložního hrdla, genetická vada, miRNA, ...

Po zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku

proti HPV, prekancerózní léze děložního hrdla, karcinom děložního hrdla...

Test na dva nejrizikovější kmeny HPV by mohl pomoci odhalit ženy nejvíce ohrožené rakovinou děložního čípku

odhalit ženy s lézemi CIN3 nebo horšími (tzn. karcinom děložního hrdla nebo jeho nejzávažnější prekurzorové léze), neboť zdravotní stav těchto žen vyž...

Nitroděložní tělísko možná snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku

tělísko, lidský papilomavirus, karcinom děložního hrdla...

Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny

obrázek: shutterstock.com Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetím nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny u žen, a na vzn... vakcína, karcinom děložního hrdla, počet ...

HPV vakcína výrazně snižuje incidenci karcinomu děložního hrdla, USA do budoucna uvažuje o modifikaci screeningového programu

vakcína, invazivní karcinom děložního hrdla, očkovací programy, cervikální scr...

Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily

HPV test, vyšetření stěru z děložního čípku, karcinom děložního hrdla...

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci

děložního hrdla. Jen ve Velké Británii si karcinom děložního hrdla každoročně vyžádá více než 900 obětí na životech (viz Pozn.) a hlavní příčinou ... děložního hrdla, HPV infekce, karcinom děložního hrdla, lidský ...

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku

karcinom děložního hrdla, vyšetření stěru z děložního čípku, HPV test, atypické dlaždicové buňky neurčit...

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové

doi: 10.1177/0969141313492313 Poznámky Karcinom děložního hrdla souvisí s přetrvávající infekcí některými typy lidského papilomaviru (HPV). HPV... papilomavirus, HPV, rakovina děložního čípku, karcinom děložního hrdla, cervikální s...

Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

řadí mezi nejlépe preventabilní zhoubné nádory, karcinom děložního hrdla je v celosvětovém měřítku i nadále jednou z nejčastějších příčin úmrtí na rakov... žen, u kterých se někdy v minulosti vyskytl karcinom děložního hrdla. Mnohé z nich nemají přístup ke zdravotní péči, ať už se jedná o prevenci, léčb...

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

nich bude pravděpodobně diagnostikován invazivní karcinom děložního hrdla,“ upozornil dr. Wright. „Naše výsledky z historicky první pr... karcinom děložního hrdla, vyšetření stěru z děložního čípku, lidský papilomavirus (HPV), HPV test, Papan...

Lancet Oncology: jediná dávka HPV vakcíny pomáhá předejít většině případů karcinomu děložního hrdla

spoluautorkou právě publikovaného článku [1]. Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u žen. Bival... papilomavirus (HPV), HPV vakcína, karcinom děložního hrdla...

Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně

obrázek: depositphotos.com Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Od roku 2006 jsou k...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, ...

Odstartovaly nové preventivní programy

programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, ...

V Česku je k dispozici devítivalentní vakcína proti HPV

papilomavirus, HPV vakcína, karcinom děložního hrdla...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, mamografický screening, cervikální screening, kolo...

ASCO vydala první globální doporučení pro HPV vakcinaci proti karcinomu děložního hrdla

a je-li očkování nákladově efektivní. Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru u žen,... karcinom děložního hrdla, očkování proti HPV, doporučení, Americká společnost klinické onkologie (ASCO)...

Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

(WHO) zapříčinila přibližně 266 000 úmrtí na karcinom děložního hrdla. Ve vyspělých zemích fungují programy cervikálního screeningu, které jsou založ... vakcína, karcinom děložního hrdla, lidský papilomavirus (HPV), dlouhodobá ú...

Očkování proti HPV: přínosy a rizika

že nejsou-li léčeny, mohou časem přerůst v karcinom děložního hrdla (laicky řečeno „rakovina děložního čípku“). Existuje mnoho různých typů HPV.... karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prekancerózní léze, lidský papilomavirus (HPV), očko...

Nový test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla

test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla... vyvinutý test na karcinom děložního hrdla dokázal detekovat všechny zhoubné nádory v randomizované klinické studii, které... nejen tím, jak dobře tento test dokáže detekovat karcinom děložního hrdla, ale i tím, že jsme se stali vůbec prvním týmem, který prokázal zásadní roli ep... papilomavirus (HPV), epigenetické změny, karcinom děložního hrdla, screeningová metoda, detekční mí...

Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

obrázek: depositphotos.com Do roku 2100 by karcinom děložního hrdla mohl být potenciálně eliminován jakožto problém pro veřejné zdraví ve 149 ze 18... karcinom děložního hrdla, očkování proti HPV, cervikální screening, lidský papilomavirus, globální strat...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální k...

Uplatní se v budoucnu imunoterapie v léčbě HPV a prekurzorů karcinomu děložního hrdla?

infekce HPV, terapeutická vakcína, karcinom děložního hrdla, cervikální intraepiteliální neo...

Vyšetření moči jako prevence karcinomu děložního hrdla?

lidského papilomaviru (hrHPV), který způsobuje karcinom děložního hrdla... screeningu. Jen ve Velké Británii je karcinom děložního hrdla diagnostikován každoročně u více než 3 000 žen (Pozn. 1). Vyšetření moči by ... moči, karcinom děložního hrdla, vysoce rizikové typy lidského papilomaviru, vysoce rizikové typy HPV, ce...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

na karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla jsou organizovány ve shodě s mezinárodními doporučeními, plně hrazené pojišťo...

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku

karcinom děložního hrdla, cervikální screening, HPV test, gynekologické vy...

Starší ženy zanedbávají preventivní vyšetření u gynekologa, hrozí jim rozvoj rakoviny děložního čípku

karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, cervikální screening, lidský papilomavirus, HPV...

Prevence je v léčbě rakoviny děložního čípku klíčová, vzkazují lékaři

karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, cervikální screen...

Papilomaviry berou životy každý den, zájem o očkování ale v Česku klesá

lidský papilomavirus, očkování, karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prev...

Na karcinom, kterému lze předejít, v ČR stále ženy umírají

Karcinom děložního hrdla je čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, přitom je to jediné zhoubn... karcinom děložního hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování, pre...

Česká studie ABRAX mění klinickou praxi v chirurgické léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla

karcinom děložního hrdla, radikální hysterektomie, pánevní lym...

Ve 34 letech jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku, dnes nabádá k prevenci

papilomavirus, HPV, očkování, karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prev...

Česká republika zažívá renesanci vakcinace proti HPV

karcinom děložního hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování, pre...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom...