Cervix – projekt screeningu nádorů děložního hrdla

15. 12. 2008 | Medical Tribune


Počátek příštího roku bude významným milníkem v diagnostice a léčbě nádoru děložního hrdla. Od 1. ledna 2009 bude totiž oficiálně zahájen projekt celostátního organizovaného a auditovaného screeningu tohoto onemocnění nazvaný Cervix.

Cervix – projekt screeningu nádorů děložního hrdla

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Karcinom děložního hrdla je u žen celosvětově druhým nejčastějším nádorem, přičemž jeho incidence v České republice (20 případů na 100 000 žen ročně) je téměř dvojnásobná oproti celoevropskému průměru. Jeho screening proto patří mezi populační programy prevence závažných onkologických onemocnění dle Doporučení Rady Evropské unie z 2. listopadu 2003 a měl by přinést především podrobnější údaje o jeho epidemiologii a diagnostice. Ty budou cenné pro lékaře, plátce zdravotní péče a v neposlední řadě samozřejmě i pro pacientky. Dobře organizovaný a monitorovaný screening totiž umožní mj. odhalení mnoha případů v přednádorovém stadiu, které je velmi dobře léčitelné.

Celý článek na webu tribune.cz

Klíčová slova: cervikální screening, akreditované cytologické laboratoře, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU