Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

5. 9. 2017 | Tisková zpráva UAB


Vakcína, která má potenciál zabránit většině případů karcinomu děložního hrdla, vykazuje dlouhodobou účinnost. Závěry nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet [1].

Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Studie provedená na 14 215 ženách v 18 zemích rozšiřuje a potvrzuje závěry předcházející studie fáze III, která se zabývala účinností a bezpečností devítivalentní vakcíny Gardasil 9 proti lidskému papilomaviru, a která byla publikována v únoru 2015 v The New England Journal of Medicine [2]. Nejnovější výsledky posílily naději, že očkování touto vakcínou by mohlo zabránit až 90 % případů karcinomu děložního hrdla.

„Není pochyb o tom, že vakcína skutečně funguje,“ uvedl prof. Warner Huh, který je prvním autorem studie, ředitelem Divize gynekologické onkologie Alabamské univerzity v Birminghamu (University of Alabama at Birmingham Division of Gynecologic Oncology) v USA a zároveň jedním z předních výzkumníků Komplexního onkologického centra UAB (UAB Comprehensive Cancer Center). „V nejbližší budoucnosti můžeme očekávat dramatické změny, které pozitivně ovlivní životy mnoha lidí, zvláště pak žen, ve Spojených státech. Nutným předpokladem však je, aby se novou vakcínou podařilo dostatečně proočkovat populaci mladých žen – a to může být problém.“

V loňském roce Komplexní onkologické centrum UAB společně se sdružením několika alabamských zájmových skupin ve zdravotnictví vyzvaly rodiče a poskytovatele zdravotní péče v Alabamě, aby zajistili očkování dětí (děvčat i chlapců) proti lidskému papilomaviru (HPV), který se přenáší pohlavním stykem. Vakcína je unikátní v tom, že je schopna předejít vzniku některých typů zhoubných nádorů.

Infekce HPV je celosvětově rozšířené onemocnění a jen v roce 2012 podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) zapříčinila přibližně 266 000 úmrtí na karcinom děložního hrdla. Ve vyspělých zemích fungují programy cervikálního screeningu, které jsou založené na Pap testu (vyšetření stěru z děložního čípku) či testu na HPV infekci, a díky nim se v těchto zemích podařilo snížit mortalitu karcinomu děložního hrdla; situaci se však zatím nedaří zlepšit v méně vyspělých oblastech světa. Jen v USA je karcinom děložního hrdla každoročně diagnostikován u přibližně 12 200 žen (viz Pozn. překl.).

Vakcína Gardasil 9 poskytuje ochranu před devíti genotypy HPV, o kterých je známo, že způsobují nejen karcinom děložního hrdla, ale také zhoubné nádory vulvy, pochvy a řitního kanálu, a v neposlední řadě genitální bradavice. Gardasil 9 představuje zlepšení ve srovnání se čtyřvalentní vakcínou Gardasil, která byla na trh uvedena dříve.

Prof. Huh pomáhal s vývojem i testováním vakcíny Gardasil, která je zaměřena proti dvěma genotypům HPV způsobujícím přibližně 70 % případů karcinomu děložního hrdla a dvěma dalším genotypům HPV, které způsobují genitální bradavice. Gardasil 9 pokrývá nejen tyto čtyři genotypy, ale ještě dalších pět navíc. Obě vakcíny jsou profylaktické, což znamená, že by měly být aplikovány dívkám i chlapcům ještě předtím, než mohou být vystaveni potenciální infekci HPV, typicky během pohlavního styku.

„Celonárodně není HPV vakcínou očkováno 40 % děvčat a chlapců, ve státě Alabama pak tento podíl činí téměř polovinu,“ upozornil prof. Huh. „Tato nová vakcína má však skutečně potenciál prakticky vymýtit zhoubné nádory způsobené HPV, zvláště pak karcinom děložního hrdla u žen.“

“Před 75 lety byl karcinom děložního hrdla velmi častou příčino úmrtí v USA. Podaří-li se zajistit dostatečně vysokou proočkovanost novou vakcínou, je vysoce pravděpodobné, že karcinom děložního hrdla se v budoucnu stane jen historickou kuriozitou a že cervikální screening v podobě Pap testů by pak bylo možné zcela zrušit. HPV vakcíny patří k nejpečlivěji kontrolovaným vakcínám vůbec a řada studií již prokázala, že se jedná o bezpečné a dobře tolerované vakcíny,” dodal prof. Huh.

V dosud nejnovější studii [1] byly ženy zaprvé sledovány po dobu až šesti let po prvním očkování s ohledem na to, zda vakcína byla dostatečně účinná, aby dokázala zabránit vzniku karcinomu děložního hrdla; zadruhé byly tyto ženy sledovány více než pět let s ohledem na to, zda v jejich krvi byly přítomny protilátky proti devíti typům HPV. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená studie účinnosti, imunogenicity a bezpečnosti zahrnovala celkem 105 míst klinického hodnocení v Evropě (Dánsko, Německo, Norsko, Rakousko, Švédsko), v jižní Americe (Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru), v severní Americe (Kanada, Mexiko, USA) i v Asii (Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Thajsko a Tchaj-wan).

Polovina žen byla očkována čtyřvalentním Gardasilem, druhá polovina devítivalentním Gardasilem 9. Ženy podstupovaly gynekologické prohlídky za účelem odhalení známek infekce či onemocnění a jejich krevní séra byla testována na množství protilátek proti HPV.

Vakcína Gardasil 9 prokázala 97,4 % účinnost, co se týče prevence infekce i onemocnění způsobené pěti genotypy HPV, proti kterým není namířena čtyřvalentní vakcína Gardasil. Očkování vakcínou Gardasil 9 vykázalo podobnou úroveň ochrany proti čtyřem genotypům HPV, proti kterým je namířena vakcína Gardasil. Obě vakcíny měly podobný bezpečnostní profil.

Devítivalentní vakcína proti HPV je v současnosti schválena ve více než 60 zemích (pozn. překl.: včetně ČR) k užití za účelem prevence anogenitálních zhoubných nádorů i prekanceróz a genitálních bradavic.

Reference

  1. Huh WK, Joura EA, Giuliano AR, et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. The Lancet 2017. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31821-4
  2. Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. The New England Journal of Medicine 2015. doi: 10.1056/NEJMoa1405044

Poznámka překladatele

Klíčová slova: devítivalentní vakcína, karcinom děložního hrdla, lidský papilomavirus (HPV), dlouhodobá účinnost

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU