Lancet Oncology: jediná dávka HPV vakcíny pomáhá předejít většině případů karcinomu děložního hrdla

9. 6. 2015 | Tisková zpráva EurekAlert


Jediná dávka bivalentní vakcíny Cervarix® proti lidskému papilomaviru (HPV) zřejmě poskytuje srovnatelnou ochranu proti infekci HPV-16/18 jako dvoudávkové a třídávkové očkovací schéma. HPV-16 a HPV-18 přitom způsobují přibližně 70 % případů karcinomu děložního hrdla. Výsledky nejnovějšího výzkumu, který se opírá o údaje ze dvou rozsáhlých klinických studií fáze III, byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1, 2].

Lancet Oncology: jediná dávka HPV vakcíny pomáhá předejít většině případů karcinomu děložního hrdla

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Naše výsledky zpochybňují počet dávek HPV vakcíny, kterého je skutečně zapotřebí k prevenci karcinomu děložního hrdla u většiny žen, a naznačují, že další hodnocení by se mělo zaměřit právě na jednodávkové očkovací schéma. Pokud k prevenci tohoto zhoubného nádoru opravdu stačí jediná dávka, výrazně by se snížily jak náklady na očkování, tak na související administrativu, a zároveň by se zvýšila proočkovanost cílové populace. To je obzvláště důležité v méně rozvinutých oblastech světa, kde se v celosvětovém měřítku vyskytuje více než 80 % případů karcinomu děložního hrdla,“ vysvětila dr. Aimée Kreimerová z amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute, NCI), která je spoluautorkou právě publikovaného článku [1].

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u žen. Bivalentní HPV vakcína je namířená proti HPV typu 16 a 18, které způsobují přibližně 70 % všech případů karcinomu děložního hrdla. Vakcína proti HPV-16/18 byla původně schválena pro třídávkové očkovací schéma, které má být u dospívajících dívek aplikováno v šestiměsíčních intervalech, avšak řada zemí přešla k dvoudávkovému očkovacímu schématu.

Nová kombinovaná analýza dvou vzájemně nezávislých studií posílila věrohodnost dřívějších závěrů z tzv. Costa Rica HPV Vaccine Trial (CVT), podle nichž mladé ženy, které byly naočkovány třemi, dvěma nebo i jedinou dávkou bivalentní vakcíny, byly proti infekci HPV-16/18 chráněny do stejné míry, a to alespoň 4 roky po proběhlém očkování [2].

Kvůli neexistenci údajů o účinnosti jednodávkového a dvoudávkového očkovacích schématu provedli výzkumníci post hoc analýzu kombinující údaje ze studie CVT, do které bylo zahrnuto 7 466 zdravých žen ve věku 18–25 let, a ze studie PATRICIA (Papilloma Trial against Cancer in Young Adults), do níž bylo zahrnuto 18 644 zdravých žen ve věku 15–25 let z různých asijských, tichomořských, evropských, latinskoamerických a severoamerických zemí. Ženy v obou studiích byly náhodně rozřazeny do skupin, které byly očkovány buď vakcínou proti HPV-16/18 nebo kontrolní vakcínou (proti hepatitidě A). Vakcína byla aplikována ve třech dávkách: při zařazení do studie, po měsíci a po šesti měsících. Některé ženy však nebyly očkovány třemi dávkami – většinou proto, že jejich očkování bylo přerušeno kvůli těhotenství.

Po vyloučení žen, které nebyly dále sledovány, nebo které v době zařazení do studie vykazovaly HPV infekci děložního hrdla, výzkumníci spočítali účinnost vakcíny proti HPV po třech dávkách (22 327 žen), po dvou dávkách (1 185 žen) a po jedné dávce (543 žen). Ženy pak byly sledovány po dobu dalších 4 let (průměrná hodnota).

V rámci výzkumu byla zjištěna vysoká účinnost vakcíny proti incidentní infekci HPV-16/18, a to nezávisle na počtu aplikovaných dávek HPV vakcíny. Tento výsledek byl pozorován rovněž u podskupiny žen, u nichž nebyly zjištěny známky HPV infekce před vakcinací nebo v době první vakcinace, což naznačuje, že výsledky jsou relevantní pro dívky bez sexuální zkušenosti ve věku doporučovaném pro HPV vakcinaci, tzn. 11–12 let.

V dalších analýzách byla pozorována částečná ochrana proti dalším typům HPV, proti kterým není namířena bivalentní HPV vakcína, a to u žen, které byly očkovány dvěma dávkami v rozmezí 6 měsíců. Úroveň ochrany přitom byla srovnatelná jako u žen, které byly očkovány třemi dávkami.

Autoři výzkumu upozorňují, že bude zapotřebí dalšího výzkumu, než by došlo k případné změně doporučení očkovacího schématu. Dr. Cosette Wheelerová, spoluautorka studie z Health Sciences Center při University of New Mexico, vysvětlila: „Na základě existujících dat jsme ukázali, že jediná dávka bivalentní HPV vakcíny může stačit k výraznému snížení incidence karcinomu děložního hrdla. Bude však zapotřebí uskutečnit randomizovanou studii, která by tyto výsledky potvrdila a posunula nás dále. Kromě toho musí být nejprve prokázáno, že ochranný účinek jediné dávky trvá alespoň čtyři roky.“

Dr. Julia Brothertonová z Victorian Cytology Service Registries v australském Melbourne k výsledkům výzkumu poznamenala: „Pokud by se dala HPV vakcína aplikovat v jednodávkovém schématu a byla by přitom zachována její účinnost proti nejvíce onkogenním typům HPV (tzn. HPV-16 a HPV-18), celosvětová zátěž karcinomem děložního hrdla by se dramaticky snížila. Údaje z jiných studií úkazují, jak účinná může být jednodávková očkovací kampaň dokonce i v nejchudších zemích – např. v případě očkování proti meningitidě typu A v subsaharské Africe. Dokážeme si představit, že takové kampaně by probíhaly každých 5–10 let s cílem naočkovat například všechny 9–14leté dívky v dané oblasti jedinou dávkou HPV vakcíny. Taková kampaň by byla mnohem méně nákladná, než například snažit se udržet každoroční pravidelné očkování proti HPV v oblastech, které mají naléhavější zdravotní priority a jen omezenou kapacitu zdravotnického personálu.“

Reference

  1. Kreimer AR, Struyf F, et al. Efficacy of fewer than three doses of an HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine: combined analysis of data from the Costa Rica Vaccine and PATRICIA trials. The Lancet Oncology 2015. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00047-9
  2. Safaeian M, Porras C, et al. Durable antibody responses following one dose of the bivalent human papillomavirus L1 virus-like particle vaccine in the Costa Rica Vaccine Trial. Cancer Prevention Research 2013. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0203

Klíčová slova: lidský papilomavirus (HPV), HPV vakcína, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU