Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Rakovina děložního čípku patří mezi nejčastější typy rakoviny postihující ženy, hned po rakovině prsu. Každoročně v České republice zaznamenáme okolo 750 nových případů tohoto onemocnění, které bohužel končí až 300 úmrtími. Rakovinu děložního čípku způsobuje většinou lidský papilomavirus (HPV), který se přenáší nejenom pohlavním stykem, ale také nedostatečnou hygienou. Včas odhalené přednádorové stavy lze úspěšně léčit!

Novinky a zajímavosti