HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové

14. 6. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Pokud by byl v Anglii primární screeningovou metodou test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) místo tradičního cytologického vyšetření stěru z děložního čípku, dalo by se tam předejít zhruba 600 případům karcinomu děložního hrdla (rakoviny děložního čípku) ročně. Tyto výsledky zatím nejnovější studie byly prezentovány na každoroční konferenci Public Health England’s National Cancer Intelligence Network v anglickém Brightonu a publikovány v odborném časopise Journal of Medical Screening [1].

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Vědci z britské organizace Cancer Research UK zahrnuli do své studie více než 8 750 žen s karcinomem děložního hrdla a prozkoumali záznamy o jejich účasti na cervikálním screeningu. Bylo zjištěno, že téměř 40 % pacientek mělo negativní výsledek cytologického vyšetření – tedy současného testu používaného při cervikálním screeningu – v době do 6 let před diagnózou karcinomu děložního hrdla.

Získané údaje pak výzkumníci použili k predikci počtu případů karcinomu děložního hrdla, kterým by se dalo předejít, kdyby byl jako primární screeningová metoda používám HPV test, nikoli cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla.

Za předpokladu, že s využitím HPV testu1 jako primární screeningové metody by bylo možné detekovat až 95 % případů2 onemocnění, které nebyly zachyceny při cytologickém vyšetření, vědci odhadli, že prosazením HPV testu jakožto primární screeningové metody by bylo možné v Anglii zabránit 33 % případů karcinomu děložního hrdla u žen ve věkové skupině 25–64 let.

Program cervikálního screeningu je založen na tom, že detekcí a léčbou abnormalit buněk děložního hrdla lze zabránit vzniku nových případů rakoviny děložního čípku.

V rámci anglického národního programu cervikálního screeningu (NHS Cervical Screening Programme) jsou buňky odebrané z povrchu děložního hrdla zkoumány pod mikroskopem, zda nevykazují typické abnormality – tomuto přístupu se říká cytologické vyšetření. HPV test je užíván pouze v případě, že buňky vykazují mírné či hraniční abnormality.

Při HPV testu jakožto primární screeningové metodě jsou rovněž odebírány buňky z povrchu děložního hrdla, ale tento test dokáže spolehlivěji detekovat ženy se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu děložního hrdla.

V Anglii je každoročně diagnostikováno zhruba 1800 nových případů karcinomu děložního hrdla u žen ve věkové skupině 25–64 let. Nejnovější výzkum naznačuje, že pokud by se HPV test podařilo v Anglii prosadit jakožto primární metodu cervikálního screeningu, dalo by se předejít třetině nových případů onemocnění (tedy zhruba 600 případům).

Jedním z autorů studie je prof. Peter Sasieni, který působí na Queen Mary, University of London. Prof. Sasieni vysvětlil: „Cervikální screening je již dnes velmi efektivní, ale mohl by být ještě efektivnější, pokud by se podařilo prosadit HPV test jako primární screeningovou metodu: nejen že by se dalo zabránit většímu počtu případů onemocnění, ale navíc by ženy, u kterých by byl výsledek testu negativní, nemusely chodit na screeningové vyšetření tak často.“

Reference

  1. Castanon A, Landy R, Sasieni P. How much could primary human papillomavirus testing reduce cervical cancer incidence and morbidity? Journal of Medical Screening 2013. doi: 10.1177/0969141313492313

Poznámky

  1. Karcinom děložního hrdla souvisí s přetrvávající infekcí některými typy lidského papilomaviru (HPV). HPV je velmi často se vyskytující virus a infekce většinou nemá žádné příznaky, ale mohou se vyskytovat abnormality v buňkách děložního hrdla. U většiny žen tyto abnormality spontánně odezní, aniž by bylo zapotřebí zvláštní léčby. U malého procenta žen však infekce HPV přetrvá. V těchto případech – nejsou-li včas odhaleny a léčeny – se tyto abnormality mohou časem zvrhnout ve zhoubný nádor.
  2. Vědci vycházeli z předpokladu, že HPV test by s 95% citlivostí dokázal odhalit nádory, které by se vyvinuly během následujících 6 let, ale nezachytilo by je běžné cytologické vyšetření, a že 4,3 % nádorů diagnostikovaných pomocí cytologického vyšetření by nebylo zachyceno HPV testem.

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV, rakovina děložního čípku, karcinom děložního hrdla, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU