Starší ženy zanedbávají preventivní vyšetření u gynekologa, hrozí jim rozvoj rakoviny děložního čípku

21. 6. 2021 | i60.cz


Rakovina děložního čípku má mezi onkologickými onemocněními ojedinělé postavení – dnešní medicína disponuje prostředky, jak jí lze s vysokou pravděpodobností předejít. Přesto na ni v průměru umírá každý den více než jedna Češka. Přitom již řadu let před propuknutím nádorového onemocnění lze u žen identifikovat lidský papilomavirus (zkráceně HPV), který je jeho původcem. Smrtnost (mortalita) se rapidně zvyšuje zejména po 60. roce života.

Starší ženy zanedbávají preventivní vyšetření u gynekologa, hrozí jim rozvoj rakoviny děložního čípku

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

U starších žen se úmrtnost na rakovinu děložního hrdla zvyšuje. "Incidence (počet nově nemocných za daný časový úsek, pozn. red.) a mortalita (smrtnost, pozn. red.) karcinomu děložního hrdla sice dlouhodobě klesá, v poslední dekádě sledujeme pokles incidence, resp. mortality, karcinomu děložního hrdla o 29 %, resp. 15 %. Dopad preventivního programu na incidenci je nicméně omezený u starších žen. Úmrtnost je bohužel stále vyšší, než činí průměr EU28,“ upozorňuje MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Podle dat Národního onkologického registru ČR, který je provozován ÚZIS ČR, mezi lety 2008 až 2018 osciloval u žen starších 45 let počet nově diagnostikovaných případů okolo 1000 ročně. Počet úmrtí se pohyboval ročně mezi třemi až čtyřmi sty.

Celý článek na webu i60.cz

Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, cervikální screening, lidský papilomavirus, HPV

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU