Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně

26. 8. 2015 | prolekare.cz


Systematický přehled 23 evropských studií ukázal, že rodiny většinou nemají obavy specificky z očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Dívky neočkované proti HPV mají většinou rodiče z řad odpůrců očkování vůbec. Rodiny neočkovaných dívek pocházejí spíše z nižších socioekonomických vrstev a jejich matky nedocházejí na pravidelný screening karcinomu děložního hrdla.

Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Od roku 2006 jsou k dispozici dvě očkovací látky proti HPV, vyvolávajícímu tento karcinom i další malignity. Údaje u USA ukazují značné rozdíly ve využívání těchto vakcín mezi etnickými skupinami a mezi rodinami s různým typem zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že v Evropě je profil etnických skupin i zdravotní systém odlišný, provedli dánští a švédští autoři systematický přehled studií provedených na našem kontinentu, aby identifikovali místní faktory ovlivňující využívání těchto vakcín.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Fernández de Casadevante V, Gil Cuesta J, Cantarero-Arévalo L. Determinants in the uptake of the human papillomavirus vaccine: a systematic review based on European studies. Frontiers in Oncology 2015; 5: 141. doi: 10.3389/fonc.2015.00141.

Klíčová slova: cervikální screening, HPV vakcíny

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU