Nitroděložní tělísko možná snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku

13. 9. 2011 | Cancer Research UK


Katalánští vědci se domnívají, že používáním nitroděložního tělíska u žen lze výrazně snížit jejich riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Lancet Oncology [1].

Nitroděložní tělísko možná snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Studie zahrnovala více než 20 000 žen. Výzkumníci zjistili, že ženám, které jakožto antikoncepční metodu užívaly nitroděložní tělísko (plastové nebo měděné tělísko zavedené do dělohy, kde se z něj postupně uvolňují hormony), hrozilo zhruba poloviční riziko vzniku rakoviny děložního čípku ve srovnání s těmi, které nitroděložní tělísko nikdy neužívaly.

Dr. Xavier Castellsagué se svými kolegy z Institut Catala d'Oncologia v katalánském městě L'Hospitalet de Llobregat podrobili důkladnému přezkoumání 10 studií případů a kontrol (case-control studies) karcinomu děložního hrdla v osmi zemích a 16 výzkumných prací popisujících prevalenci lidského papilomaviru (HPV) u žen ze čtyř kontinentů.

Bylo zjištěno, že u uživatelek nitroděložního tělíska je riziko vzniku spinocelulárního karcinomu (jeden ze dvou hlavních typů rakoviny děložního čípku) o 44 % nižší, a riziko vzniku adenokarcinomu dokonce o 54 % nižší. Vědci však upozornili na to, že užívání nitroděložního tělíska nechrání proti infekci HPV, který je v drtivé většině případů původcem rakoviny děložního čípku.

Autoři studie se přiklánějí k názoru, že ženy, které užívaly nitroděložní tělísko relativně krátkou dobu, jsou před vznikem karcinomu děložního hrdla chráněny stejně efektivně jako ženy, které tělísko užívaly mnohem déle. Ochrana přetrvávala i u žen, které tělísko užívaly více než 10 let.

Vědcům není zcela jasné, jakým způsobem může nitroděložní tělísko předcházet vzniku rakoviny děložního čípku; domnívají se však, že během zavádění či odstraňování tělíska může dojít k destrukci prekancerózních lézí, anebo k vyvolání chronického zánětu a následné dlouhodobé imunitní odpovědi v děložním epitelu, což posiluje jeho odolnost vůči HPV.

„V naší studii jsme dospěli k závěru, že nitroděložní tělísko nijak nezmění pravděpodobnost prevalentní HPV infekce (což je příčina vzniku karcinomu děložního hrdla), ale může ovlivnit pravděpodobnost progrese HPV infekce do zhoubného onemocnění,“ objasnili katalánští vědci.

Jessica Harrisová z Cancer Research UK dodala: „Ačkoli tato studie otevírá zajímavou možnost k navazujícímu výzkumu, stále zbývá řada nezodpovězených otázek. Není například jasné, jakým způsobem chrání nitroděložní tělísko své uživatelky před vznikem rakoviny děložního čípku: zda riziko vzniku onemocnění snižuje samotné tělísko, anebo je to něco jiného, co souvisí s užíváním tělíska a zároveň s karcinomem děložního hrdla. Pokud se expertům podaří nalézt odpověď na tyto otázky, dozvíme se více o rozvoji rakoviny děložního čípku po proběhlé infekci HPV. Nejúčinnějším způsobem, jak se chránit před tímto zákeřným onemocněním, je však pravidelná účast v programu cervikálního screeningu.“

Reference

  1. Castellsagué X, Díaz M, et al. Intrauterine device use, cervical infection with human papillomavirus, and risk of cervical cancer: a pooled analysis of 26 epidemiological studies. Lancet Oncology 2011. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70223-6

Klíčová slova: nitroděložní tělísko, lidský papilomavirus, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU