ASCO vydala první globální doporučení pro HPV vakcinaci proti karcinomu děložního hrdla

17. 3. 2017 | Tisková zpráva Americké společnosti klinické onkologie (ASCO)


Americká společnost klinické onkologie (ASCO) dnes vydala doporučení pro klinickou praxi ohledně očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) za účelem prevence karcinomu děložního hrdla [1]. Jedná se o vůbec první doporučení pro primární prevenci karcinomu děložního hrdla, které lze aplikovat v různých oblastech světa, neboť bere v úvahu rozdílnou socioekonomickou úroveň jednotlivých regionů.

ASCO vydala první globální doporučení pro HPV vakcinaci proti karcinomu děložního hrdla

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nově vydané doporučení zohledňuje dostupnost finančních zdrojů a úroveň zdravotnictví (tzn. dostatek personálu, infrastruktury a dostupnost zdravotních služeb) v dané zemi či oblasti. Pro tyto účely lze danou zemi/oblast zařadit do jedné ze čtyř kategorií. Dostupné prostředky jsou klasifikovány jako basic („elementární“), limited („omezené“), enhanced („rozšířené“) a maximal („maximální“). Nové doporučení vhodně doplňuje dvě dříve vydaná globální doporučení pro prevenci a léčbu karcinomu děložního hrdla, která byla rovněž stratifikována pro čtyři výše zmíněné kategorie [2, 3].

Hlavní zásady nového doporučení:

 • Pro všechny čtyři kategorie zemí/oblastí platí, že dívky ve věku 9–14 let by měly být očkovány dvěma dávkami HPV vakcíny, a to v odstupu nejméně 6 měsíců a nejvýše 12–15 měsíců mezi jednotlivými dávkami.
 • HIV pozitivní dívky by měly být očkovány třemi dávkami HPV vakcíny.
 • Pro země/oblasti spadající do kategorie maximal and enhanced platí:
  • Pokud dívky 15leté nebo starší dostaly první dávku vakcíny před dosažením 15. roku věku, mohou být doočkovány podle dvoudávkového schématu.
  • Pokud dívky 15leté nebo starší nedostaly první dávku vakcíny před dosažením 15. roku věku, měly by být očkovány třemi dávkami.
  • V obou výše uvedených scénářích může být očkování prováděno až do věku 26 let.
 • Pro země/oblasti spadající do kategorie limited and basic platí: zbývá-li po naočkování 9–14letých dívek dostatek prostředků, pak dívky, které dostaly jen jednu dávku, mohou být ve věku 15–26 let doočkovány druhou dávkou vakcíny.
 • Očkování chlapců: ve všech zemích/oblastech mohou být očkováni i chlapci, je-li dosaženo alespoň 50% proočkovanosti cílové populace dívek, je-li dostatek prostředků a je-li očkování nákladově efektivní.

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru u žen, přičemž méně rozvinuté země mají zátěž tímto onemocněním výrazně vyšší: 85 % všech nově diagnostikovaných případů a 87 % úmrtí na karcinom děložního hrdla je registrováno v méně rozvinutých oblastech, zejména v některých částech Afriky a Latinské Ameriky.

„Dostupnost prostředků se velmi liší, ať už srovnáváme jednotlivé země, nebo bohatší a chudší oblasti uvnitř jednotlivých zemí,“ vysvětlila dr. Silvia de Sanjosé, která vede program výzkumu epidemiologie nádorů (Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer) v Katalánském onkologickém institutu (Instituto Catalán de Oncología) a spolupředsedala panelu expertů, který vypracoval nové doporučení. „Potřebujeme však adaptovat preventivní strategie tak, abychom zlepšili přístup k HPV očkování ve všech zemích a oblastech světa. Naše nové doporučení je unikátní v tom, že jeho zásady lze přizpůsobit aktuální úrovni dostupných prostředků v dané zemi. Očekáváme od něj, že bude mít zásadní dopad na zdraví obyvatel celosvětově.“

HPV infekce je příčinou prakticky všech případů karcinomu děložního hrdla na světě. Ačkoli infekce lidským papilomavirem může vést také k výskytu některých jiných typů zhoubných nádorů či „jen“ genitálních bradavic, zdaleka nejzávažnějším onemocněním je právě karcinom děložního hrdla. Narozdíl od dříve vydaných doporučení pro očkování proti HPV se nové doporučení ASCO zaměřuje na užití HPV vakcín výhradně za účelem prevence karcinomu děložního hrdla.

„Ačkoli HPV vakcíny jsou na trhu již více než 10 let, proočkovanost populace není v mnoha oblastech ani zdaleka ideální – včetně vysokopříjmových zemí, jako jsou např. USA.“ upozornila dr. Silvina Arrosi, která působí v argentinském Instituto Nacional del Cancer in Buenos Aires spolupředsedala panelu expertů, který vypracoval nové doporučení. „ASCO jakožto sdružení onkologů i nadále podporuje očkování proti HPV a tím i úsilí o snížení celosvětové zátěže tímto zákeřnýn zhoubným nádorem.“

Metodika doporučení

Nové doporučení [1] vypracoval mnohonárodnostní a multidisciplinární panel sestávající z expertů na onkologii, porodnictví/gynekologii, veřejné zdraví, prevenci zhoubných nádorů, epidemiologii/biostatistiku, zdravotní ekonomiku, zástupců pacientských organizací a předních odborníků zabývajících se výzkumem lidského papilomaviru (HPV) a HPV vakcín.

Panel expertů přezkoumal relevantní literaturu publikovanou v letech 1966–2015, zvláště pak systematické přehledové studie, stávající doporučení a analýzy nákladové efektivity. Nové doporučení podporuje mj. vybraná doporučení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO), amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a kanadské Národní poradní komise pro imunizaci (National Advisory Committee on Immunization).

Reference

 1. Arrossi S, Temin S, Garland S et al. Primary prevention of cervical cancer: American Society of Clinical Oncology resource-stratified guideline. Journal of Global Oncology 2017. doi: 10.1200/JGO.2016.008151
 2. Jeronimo J, Castle PE, Temin S et al. Secondary prevention of cervical cancer: American Society of Clinical Oncology resource-stratified clinical practice guideline summary. Journal of Oncology Practice 2017. doi: 10.1200/JOP.2016.017889
 3. Chuang LT, Temin S, Camacho R et al. Management and care of women with invasive cervical cancer: American Society of Clinical Oncology resource-stratified clinical practice guideline.  Journal of Global Oncology 2016. doi: 10.1200/JGO.2016.003954

Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, očkování proti HPV, doporučení, Americká společnost klinické onkologie (ASCO)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU