První celosvětová analýza incidence a mortality rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku odhaduje na 2 miliony nových případů ročně

15. 9. 2011 | ecancer.org


Počet nově diagnostikovaných případů rakoviny prsu na celém světě v posledních 30 letech dramaticky vzrostl: zatímco v roce 1980 to bylo 640 000 případů, v roce 2010 bylo zaznamenáno již 1,6 milionu případů. Co se týká incidence a mortality karcinomu děložního hrdla, v tomtéž časovém období byl pozorován jistý pokles, ale i tak si toto zhoubné onemocnění vyžádalo v roce 2010 životy 200 000 žen. Historicky první celosvětové odhady incidence a mortality obou zmíněných typů rakoviny byly právě zveřejněny v posledním čísle odborného časopisu The Lancet [1].

První celosvětová analýza incidence a mortality rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku odhaduje na 2 miliony nových případů ročně

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ve zprávě se píše, že v roce 2010 se velká část (51 %) z 1,6 mil. nově diagnostikovaných případů rakoviny prsu a drtivá většina (76 %) z 425 000 nově diagnostikovaných případů rakoviny děložního čípku vyskytla v rozvojových zemích.

K nejpřekvapivějším závěrům se řadil prudký nárůst žen v reprodukčním věku v rozvojových zemích, u nichž je diagnostikován zhoubný nádor prsu nebo děložního hrdla; přitom ženy v rozvojových zemích na tyto choroby často umírají. Tento fakt naznačuje, že oběma typům rakoviny by mělo být věnováno alespoň tolik pozornosti, kolik se nyní upírá na zdraví rodiček a matek.

Prof. Christopher Murray, který působí na Institute for Health Metrics and Evaluation při University of Washington v americkém Seattlu a je korespondujícím autorem nejnovější studie, vysvětlil: „Pokud by trend posledních tří desetiletí pokračoval dalších 15 let, pak by se poměr úmrtí matek (v reprodukčním věku) na rakovinu prsu a na rakovinu děložního čípku v rozvojových zemích snížil z 2,3 na 1,3.“

Až dosud se odhady incidence a mortality rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku prováděly na základě kombinací 26 různých metod, ze kterých však nebylo možné odvodit intervaly nejistoty, které by ukázaly, jak robustní je odhad pro danou zemi.

V nejnovější studii jsou uvedeny přímo srovnatelné údaje, které byly shromážděny a namodelovány z více než 300 onkologických registrů a databází příčin úmrtí. Výsledkem jsou věkově specifické odhady incidence a mortality karcinomu prsu a karcinomu děložního hrdla v 187 zemích pro období 1980–2010, uvedené pro jednotlivé roky zvlášť.

Výzkumníci vůbec poprvé použili standardizovanou metodu, kterou lze použít opakovaně, a která poskytne roční odhady incidence a mortality těchto onemocnění v každé jednotlivé zemi.

Během posledních 30 let se incidence rakoviny prsu ve všech oblastech světa neustále zvyšovala: každoroční nárůst činil 3,1 %. Ve zprávě se také uvádí, že v rozvojových zemích je u žen ve věkové skupině 15–49 let dvakrát vyšší incidence rakoviny prsu ve srovnání s rozvinutými zeměmi, a vysoká je zde i mortalita (68 000 úmrtí v roce 2010).

Naproti tomu celosvětový nárůst úmrtnosti na rakovinu prsu není tak výrazný jako vzestup výskytu tohoto onemocnění: počet úmrtí se zvýšil z 250 000 (v roce 1980) na 425 000 (v roce 2010), což může odrážet efektivitu časné detekce a pokroky v léčbě, ovšem jen v rozvinutých zemích.

Od roku 1980 se incidence a mortalita rakoviny děložního čípku zvyšuje zejména v jižní a východní Asii, v Latinské Americe a v Africe, zatímco ve vysokopříjmových zemích (zvláště pak v těch, kde fungují efektivní screeningové programy) došlo k významnému poklesu výskytu i úmrtnosti na toto onemocnění. Nicméně i tak rakovině děložního čípku v roce 2010 podlehlo na 200 000 žen na celém světě, z nichž 46 000 byly ženy z rozvojových zemí v reprodukčním věku.

Analýza dále ukázala, že přežití rakoviny prsu se v různých oblastech světa a v jednotlivých zemích značně liší. Autoři napsali: „Různé hodnoty přežití karcinomu prsu (a v menší míře i hodnoty přežití karcinomu děložního hrdla) upozorňují na to, že je potřeba vybudovat dokonalejší systémy pro monitorování těchto zhoubných onemocnění. Tyto výsledky také upozorňují na obrovský význam rozvoje národních kontrolních strategií zaměřených na oba typy zhoubných nádorů, které v různých zemích vykazují různé epidemiologické trendy.“

V závěru své studie autoři poukazují na to, že těmto dvěma epidemiologicky významným typům rakoviny lze do jisté míry předcházet screeningovými programy, HPV vakcinací a kontrolou tabáku: „Vzhledem k potenciálu účinných zdravotnických opatření... Je potřeba věnovat více pozornosti a úsilí prokazatelně účinným zdravotnickým opatřením, chceme-li snížit incidenci a mortalitu obou typů rakoviny, zvláště pak v rozvojových zemích.“

Reference

  1. Forouzanfar, M. H., Foreman, K. J. et al. (2011). Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61351-2

Klíčová slova: karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, incidence, mortalita, rozvojové země, screeningové programy

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU