Publikační výstupy z Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Mezi výsledky cervikálního screeningu nepatří jen vyšší počet úspěšně vyléčených žen, ale i publikace zainteresovaných odborníků v domácích i mezinárodních časopisech a knihách. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších z nich. Publikace jsou řazeny dle roku vydání (nejnovější jsou uvedeny nahoře), potom podle příjmení prvního autora.

Články v mezinárodních časopisech

Články v domácích časopisech

Knihy a monografie

  • Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Maxdorf, Praha 2012, 80 s. ISBN 978-80-7345-322-0.

Články ve sbornících

  • Dušek, L., Dvořák, V., Májek, O., Kožený, P.: Stav organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR - analýza dat národního programu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, 2010.
  • Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Schwarz, D., Gregor, J., Dušek, L.: Výukové využití informačních systémů pro programy screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a hrdla děložního, MEFANET 2009, 2009.