Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily

4. 11. 2011 | Cancer Research UK


Autoři mexické studie tvrdí, že domácí sebetestování na lidský papilomavirus (HPV) vykazuje téměř srovnatelnou senzitivitu jako konvenční cytologie, co se týče karcinomu děložního hrdla či prekancerózních změn [1].

Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ze studie však vyplynulo i to, že domácí test na HPV má významně vyšší počet falešně pozitivních výsledků ve srovnání s cytologií.

Výsledky randomizované kontrolní studie, do které se zapojily mexické ženy z dělnického prostředí ve věku 25 až 65 let, poukazují na užitečnost domácího sebetestování na HPV – zvláště pak v oblastech, kde ženy mají možnost podstoupit screeningové vyšetření jen párkrát za život.

Tento přístup by se mohl zvláště osvědčit v rozvojových zemích, kde nejsou běžně rozšířené klasické stěry z děložního čípku, a také v sociálně znevýhodněných oblastech některých bohatých zemí.

Studii, jejíž závěry byly publikovány v odborném časopise Lancet, společně řídili prof. Eduardo Lazcano-Ponce, který působí v mexickém Národním institutu veřejného zdraví (Instituto Nacional de Salud Pública), a prof. Attila T. Lorincz z londýnského Wolfsonova ústavu preventivního lékařství (Wolfson Institute of Preventive Medicine).

Do studie bylo zahrnuto celkem 25 061 žen, které byly náhodně rozřazeny do dvou skupin: 12 330 jich mělo provést domácí HPV test, zatímco zbývajících 12 731 se mělo dostavit na klasický stěr z děložního hrdla. Ve skupině podomácku testovaných žen dodrželo předepsaný postup 9 202 účastnic, zatímco ve skupině testované vyšetřením cytologického stěru se screeningu zúčastnilo 11 054 žen.

Tým výzkumníků působících na celém území Mexika došel k závěru, že pozitivní výsledky na HPV vykazovalo 9,8 % žen, zatímco abnormání výsledek cytologického vyšetření byl zaznamenán u 0,38 % žen.

Domácí HPV test odhalil závažné změny na děložním hrdle u 117 z 10 000 samovyšetřených žen, zatímco cytologie identifikovala závažné změny u 34 z 10 000 žen vyšetřených klasicky.

HPV test dále detekoval 4,2krát více případů invazivního karcinomu děložního hrdla než konvenční cytologie (tj. 30 případů na 10 000 žen vs. 7 případů na 10 000 žen). Jenže tzv. „pozitivní prediktivní hodnota“ domácího HPV testu ve vztahu ke změnám na děložním hrdle dosahovala pouhých 12,2 % (tzn. pouze asi 12 % případů závažných změn, které „odhalil“ domácí HPV test, se skutečně potvrdilo i při dodatečném lékařském vyšetření), zatímco u cytologie to bylo 90,5 %.

Autoři připustili, že pozitivní prediktivní hodnota u domácího HPV testu je „poměrně nízká, ale přijatelná“, a že výsledky studie ukazují, že bude potřeba uskutečnit další studie, které určí, zda žena vykazující HPV pozitivitu skutečně potřebuje další vyšetření.

Prof. Lazcano-Ponce a prof. Lorincz dodali: „Domácí odběr vzorku na HPV test – zvláště pak v regionech odsouvaných na okraj zájmu – by omezil závislost na cytologických laboratořích a umožnil by vyšší pokrytí cílové populace ke screeningu, přičemž by nabídl vyšší senzitivitu detekce karcinomu děložního hrdla i prekurzorových lézí.“

Komentář ke studii napsali dr. Nubia Muñozová z Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) v kolumbijské Bogotě a dr. Rolando Herrero z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) ve francouzském Lyonu. Oba odborníci uvedli, že výsledky mexické studie jsou potěšující a že větší části se potvrdilo to, co naznačily již některé předchozí studie. Nezapomněli dodat, že HPV-pozitivní ženy by se měly podrobit dalšímu vyšetření, jako je kvalitní cytologie, opakovaný HPV test nebo jiné biomarkery, přičemž každá z uvedených metod má své výhody i omezení.

Mexiko je považováno za první zemi na světě, která v celonárodním měřítku zavádí HPV testy jako primární screeningovou metodu, zatímco stěr z děložního čípku je proveden až v případě pozitivity HPV testu. V Mexiku již byla vybudována rozsáhlá síť specializovaných laboratoří a provedeno několik milionů HPV testů.

Reference

  1. Lazcano-Ponce E, Lorincz AT, et al. Self-collection of vaginal specimens for human papillomavirus testing in cervical cancer prevention (MARCH): a community-based randomised controlled trial. The Lancet 2011. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61522-5

Klíčová slova: domácí HPV test, vyšetření stěru z děložního čípku, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU