Po zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku

17. 6. 2011 | Cancer Research UK


Od té doby, co byly v australském státě Victoria zavedeny programy očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), tam poklesl počet žen, u nichž byly diagnostikovány prekancerózní léze děložního hrdla. Tvrdí to autoři nové studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet [1].

Po zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Jde o historicky první studii, která zaznamenala sníženou incidenci cervikálních abnormalit vysokého stupně – prekurzorů karcinomu děložního hrdla – po zavedení vakcinace proti HPV.

Výzkumníci však upozornili na to, že bude zapotřebí dalšího výzkumu, který potvrdí, zda pokles incidence těchto cervikálních abnormalit je skutečně důsledkem vakcinace.

V Austrálii byl očkovací program proti rakovinotvorným kmenům HPV u dívek a žen ve věku 12–26 let zaveden v letech 2007–2009.

Dr. Julia Brothertonová, která pracuje v laboratoři Victorian Cytology Service ve východní části Melbourne, se postavila do čela výzkumného týmu, který se ve své studii zabýval trendy incidence abnormálních nálezů na děložním hrdle u žen ve Victorii před zavedením rutinní HPV vakcinace a tři roky poté.

Analýza odhalila, že incidence cervikálních abnormalit vysokého stupně u dívek 18letých a mladších před zahájením očkovacího programu dosahovala 0,80 %, zatímco později to bylo již jen 0,42 %.

Jinými slovy, po zavedení vakcinace proti HPV byl u této věkové skupiny pozorován téměř 50% pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně.

U dívek do 18 let však nebyl zaznamenán žádný pokles cervikálních lézí nízkého stupně, a u starších žen nebyl pozorován pokles cervikálních abnormalit vysokého ani nízkého stupně.

Autoři ve své studii napsali: „Jedná se o první zaznamenaný případ poklesu incidence cervikálních abnormalit vysokého stupně, ke kterému došlo tři roky po zavedení celonárodního očkovacího programu proti HPV.“

„Naše výsledky ukazují, že k poklesu cervikálních abnormalit vysokého stupně došlo v nejmladší kohortě očkovaných dívek, které v době očkování za sebou pravděpodobně ještě neměly sexuální zkušenost – narozdíl od starších dívek. Tím se znovu potvrzuje vhodnost aplikace profylaktických HPV vakcín již u preadolescentních dívek.“

V témže vydání časopisu The Lancet vyšel komentář k této studii, ve kterém dr. Mona Saraiyaová a Susan Haririová z americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nabádají k obezřetnosti.

Ve svém komentáři napsaly: „Autoři nebrali v úvahu vakcinační status jednotlivých dívek – což zřejmě měli učinit, neboť tyto údaje jsou ve Victorii k dispozici – a navíc, jak již konstatovala dr. Brothertonová se svými kolegy, je nezbytné doložit souvislosti mezi vakcinací a screeningovými registry, aby se potvrdily závěry této studie a vyloučila se potenciální zkreslení.“

„Rozhodně je potřeba vyhodnotit závěry rozsáhlých epidemiologických studií (mnohé právě teď probíhají), abychom lépe pochopili účinnost HPV vakcinace v boji proti karcinomu děložního hrdla.“

Reference

  1. Brotherton JM, Fridman, M, et al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. The Lancet 2011. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60551-5

Klíčová slova: očkování proti HPV, prekancerózní léze děložního hrdla, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU