Kombinace medikamentózní a radioterapeutické léčby snižuje riziko úmrtí na karcinom děložního hrdla

23. 8. 2010 | ecancer.org


Dr. Paul Symonds z Katedry onkologických studií a molekulární medicíny (Department of Cancer Studies and Molecular Medicine) na britské University of Leicester dokázal, že podáním určitého léku v kombinaci s radioterapií lze dosáhnout výrazně lepších výsledků než samotnou radioterapií [1].

Kombinace medikamentózní a radioterapeutické léčby snižuje riziko úmrtí na karcinom děložního hrdla

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Studie se zabývala kazuistikami 1412 pacientek ze 42 různých onkologických center. Tyto údaje byly shromážděny v rámci auditu z let 2001–2002, který dr. Symonds prováděl pro Royal College of Radiologists (britská obdoba české Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky). Zaznamenané údaje obsahovaly nejen informace o použité léčbě, ale také o dispenzarizaci, která trvala v průměru pět let; bylo tak možné zjistit, zda v pánevní oblasti došlo či nedošlo k recidivě nádorového onemocnění.

Nová studie, kterou finančně podpořila britská Rada pro lékařský výzkum (Medical Research Council, MRC), se konkrétně zabývala využitím cisplatiny. Tato látka působí přímo na řetězce DNA uvnitř buněčných jader tak, že způsobuje řízenou buněčnou smrt neboli apoptózu. Již delší dobu je známo, že radioterapie v kombinaci s cisplatinou je při léčbě rakoviny děložního hrdla účinnější než samotná radioterapie, ale dosud nebyly k dispozici spolehlivé údaje o dlouhodobých účincích kombinované léčby.

Dr. Symonds ve spolupráci s kolegy z Londýna a Manchesteru prostudoval údaje o dlouhodobém přežití pacientek, u kterých byla léčba ukončena. Musel přitom použít komplexní statistickou analýzu, která eliminovala proměnné faktory vyplývající ze srovnání radioterapie s chemoradioterapií.

Výsledky ukázaly, že nasazení cisplatiny v kombinaci s radioterapeutickou léčbou karcinomu děložního hrdla snižuje pravděpodobnost úmrtí o plných 23 %. To je průlomový objev, který bude publikován v zářijovém vydání odborného časopisu Clinical Oncology. Zároveň s tímto článkem vyjde úvodník, který sepsaly pacientky vyléčené touto kombinovanou léčbou, a další úvodník vyjadřující názor lékaře.

Dr Symonds k výsledkům svého výzkumu podotknul: „V anglickém regionu East Midlands cisplatina v kombinaci s ozařováním doslova zachraňuje životy stovkám žen s lokálně pokročilým nádorovým onemocněním. Celostátní audit jednoznačně ukázal, že použití cisplatiny v kombinaci s radioterapií prodlužuje přežití, a že pravděpodobnost úmrtí se snižuje o 23 %. Přitom se jedná o kurativní léčbu, takže můžeme skutečně konstatovat snížení pravděpodobnosti úmrtí na tento typ rakoviny.“

Dr Symonds ještě dodal: „Náš audit prokázal dramatické zlepšení pětiletého přežití u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem děložního hrdla ve srovnání s posledním celonárodním auditem pacientek, které byly léčeny v roce 1993. Tyto údaje byly navíc nasbírány ve 42 onkologických centrech po celé zemi, a ukázalo se tak, že úspěšnost léčby tohoto onemocnění ve Velké Británii se řadí na světovou špičku.“

Reference

  1. Vale CL, Tierney JF, et al. Substantial improvement in UK cervical cancer survival with chemoradiotherapy: results of a Royal College of Radiologists' audit. Clinical Oncology 2010. doi: 10.1016/j.clon.2010.06.002

Klíčová slova: rakovina děložního čípku, radioterapie, cisplatina, zlepšení přežití

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU