Nový test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla

14. 12. 2018 | Tisková zpráva Queen Mary University of London


Nově vyvinutý test na karcinom děložního hrdla dokázal detekovat všechny zhoubné nádory v randomizované klinické studii, které se zúčastnilo 15 744 žen. Jasně tím překonal detekční míru Pap testů a HPV testů, které se používají v běžné klinické praxi, přitom jeho cena je nižší. Takové jsou závěry výzkumníků z Queen Mary University of London (QMUL), které byly právě publikovány v International Journal of Cancer [1].

Nový test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla

Ilustrační obrázek: Blausen Medical Communications, Inc., CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Studie porovnávala nový „epigenetický“ test se stávajícím Pap testem (nazýván též Papanicolaoův test) a s novějšími HPV testy. Kromě toho se výzkumníci snažili zjistit, do jaké míry dokáže nový test u dané ženy předpovědět vznik karcinomu děložního hrdla v následujících pěti letech. Rozsáhlá studie byla prováděna na kanadských ženách ve věku 25–65 let.

V čem tedy tkví princip nového testu? Klasický HPV test je založen na pátrání po specifických sekvencích v samotném genetickém kódu DNA, které naznačují přítomnost lidského papilomaviru (HPV). Narozdíl od něj se nový test zaměřuje na přirozeně se vyskytující chemické markery, které se nacházejí „na povrchu“ DNA a tím tvoří její „epigenetický profil“.

„Obrovský pokrok“

Hlavním autorem studie je prof. Attila Lorincz z Wolfsonova ústavu preventivního lékařství (Wolfson Institute of Preventive Medicine) při QMUL, který se mj. podílel na vývoji celosvětově prvního testu HPV, který byl již v roce 1988 schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k užívání v běžné klinické praxi. Prof. Lorincz konstatoval: „Je to obrovský pokrok. Sami jsme ohromeni nejen tím, jak dobře tento test dokáže detekovat karcinom děložního hrdla, ale i tím, že jsme se stali vůbec prvním týmem, který prokázal zásadní roli epigenetiky ve vývoji závažného solidního nádoru s využitím dat pacientek z klinické praxe. Nově vyvinutý test na karcinom děložního hrdla zachycuje epigenetické změny, a právě proto funguje tak dobře.“

„V rozporu s tím, co tvrdí většina vědců i lékařů, nalézáme stále více důkazů o tom, že na vzniku celé škály časných stadií zhoubných nádorů – včetně těch na děložním hrdle, na řitním otvoru, v ústech, v hltanu, v tlustém střevě a v prostatě – se významně podílí epigenetika, nikoli mutace v samotné DNA,“ dodal prof. Lorincz.

Cervikální screening je typicky prováděn pomocí Pap testu, který je založen na odběru, barvení a mikroskopickém vyšetření buněk děložního hrdla. Pap test však bohužel dokáže detekovat jen asi 50 % prekancerózních lézí děložního hrdla.

Mnohem přesnější metodu cervikálního screeningu představuje test na přítomnost DNA lidského papilomaviru (HPV), který je primární, avšak nepřímou příčinou karcinomu děložního hrdla. Odhaduje se, že jen ve Velké Británii je lidským papilomavirem infikováno na 10 milionů žen.

HPV test však zjistí pouze to, zda žena je či není infikována HPV, nikoli její faktické riziko vzniku karcinomu děložního hrdla, které i v případě přítomnosti HPV zůstává relativně nízké. To přidělává zbytečné starosti většině žen infikovaných HPV, které se dozvědí pozitivní výsledek testu, avšak jejich organismus se s infekcí nakonec vypořádá sám a ke vzniku zhoubného nádoru děložního hrdla u nich nedojde.

Predikce rizika vzniku karcinomu děložního hrdla u dané ženy

Nový test prokázal výrazně vyšší detekční míru v porovnání s Pap testem i s HPV testem. Detekoval totiž všech osm případů (tedy 100 %) invazivního karcinomu děložního hrdla, které u celkem 15 744 žen vznikly v průběhu této studie. Pap test dokázal detekovat pouze 25 % případů a HPV test 50 % případů.

Studie se kromě toho podrobněji zaměřila na podskupinu 257 HPV-pozitivních žen, které byly z této rozsáhlé studie reprezentativně vybrány. Nový test detekoval u těchto žen 93 % prekancerózních lézí, zatímco kombinace Pap testu a HPV testu dokázala detekovat 86  těchto lézí a samotný Pap test pouze 61 %.

Prof. Lorincz závěrem dodal: „Skutečně se jedná o obrovský pokrok, který zásadně změní přístup k HPV-pozitivním ženám i mužům, jichž jsou na světě řádově miliardy, a může znamenat převrat v cervikálním screeningu. Sami jsme byli překvapeni přesností, jakou nový test dokáže nejen detekovat již existující zhoubný nádor, ale také předpovědět vznik zhoubného nádoru s předstihem několika let. V rámci naší studie byl detekován dokonce i adenokarcinom, což je typ zhoubného nádoru děložního hrdla, který je obecně velmi obtížně detekovatelný. Nově vyvinutý test je mnohem lepší než cokoli jiného, co je v současné době ve Velké Británii veřejnosti k dispozici. Nicméně může trvat nejméně pět dalších let, než bude nová metoda zavedena do běžné klinické praxe.“

Autoři tvrdí, že užívání nového testu v klinické praxi by snížilo počet návštěv lékařů a prodloužilo screeningový interval, neboť cervikální léze vysokého stupně by byly detekovány hned při prvním vyšetření. Pokud by se nový test podařilo implementovat plošně, byl by podle autorů dokonce levnější než stávající Pap test.

Studii finančně podpořily Canadian Institutes for Health Research a Cancer Research UK.

Reference

  1. Cook DA, Krajden M, et al. Evaluation of a validated methylation triage signature for human papillomavirus positive women in the HPV FOCAL cervical cancer screening trial. International Journal of Cancer 2018. doi: 10.1002/ijc.31976

Klíčová slova: lidský papilomavirus (HPV), epigenetické změny, karcinom děložního hrdla, screeningová metoda, detekční míra

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU