Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny

9. 9. 2011 | ecancer.org


V rámci preventivních opatření proti karcinomu děložního hrdla by možná k účinné ochraně před tímto onemocněním postačovaly jen dvě nebo dokonce jediná dávka vakcíny Cervarix (namísto standardního třídávkového režimu). K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetím nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny u žen, a na vzniku tohoto onemocnění se největší měrou podílejí HPV 16 a HPV 18. Vakcína HPV 16/18 je v současné době aplikována ve třech dávkách v rozmezí šesti měsíců, čímž se očkování prodražuje a zbytečně komplikuje. Žádná předchozí studie se však zatím nezabývala účinností vakcinace HPV, která se uskutečnila v menším počtu dávek, než jsou předepisované tři.

Dr. Aimée R. Kreimerová s týmem spolupracovníků z Divize epidemiologie a genetiky nádorů (Division of Cancer Epidemiology and Genetics) při americkém Národním onkologickém ústavu (National Cancer Institute) se rozhodla ověřit, zda nižší počet aplikovaných dávek vakcíny Cervarix zajistí účinnou ochranu proti vzniku karcinomu děložního čípku. Vědci zanalyzovali data ze studie Costa Rica Vaccine Trial, v níž byly ženy očkovány třemi dávkami vakcíny Cervarix nebo kontrolní vakcínou. Z 7466 účastnic studie bylo 5967 žen očkováno třemi dávkami vakcíny (2957 HPV vakcín vs. 3010 kontrolních vakcín), zatímco zbývajících 20 % účastnic bylo očkováno pouze dvěma dávkami (422 HPV vs. 380 kontrol) nebo jedinou dávkou vakcíny (196 HPV vs. 188 kontrol). V těchto případech nebylo předepsané očkovací schéma dodrženo kvůli vynuceným okolnostem, jako bylo např. těhotenství či odeslání na kolposkopické vyšetření v rámci rutinní klinické praxe.

Výzkumníci pak porovnali četnost výskytu perzistentní infekce HPV 16 nebo 18 v obou ramenech studie (HPV vs. kontroly) po dobu čtyřletého sledování všech účastnic.

Bylo zjištěno, že účinnost ochrany proti HPV 16 a HPV 18 je přibližně stejná u všech žen, které byly očkovány HPV vakcínou - ať už jednou, dvěma či třemi dávkami. Autoři článku uvedli, že v podmínkách, kde cena vakcíny či realizace třídávkového očkování hraje důležitou roli, by takový závěr mohl celé očkovací schéma zlevnit a zjednodušit. V závěru své studie autoři napsali: „Naše výsledky naznačují, že program očkování HPV, v jehož rámci by daný počet dávek byl aplikován většímu množství žen (ačkoli by na jednu ženu připadla jen jedna či dvě dávky místo doporučovaných tří), by potenciálně mohl snížit incidenci karcinomu děložního hrdla výrazněji než standardní třídávkový režim, kdy je tentýž počet dávek aplikován menšímu množství žen.“

Výzkumníci ještě dodali, že byli překvapeni účinností ochrany, kterou poskytovala jediná dávka, neboť dosavadní zkušenosti naznačují, že pro efektivní ochranu před onemocněním je obvykle potřeba přeočkování. Nezapomněli však upozornit, že zbývá zjistit, zda menší počet dávek vakcíny bude poskytovat dostatečně účinnou ochranu po výrazně delší časové období, než jsou čtyři roky, po které probíhala tato studie.

V samotném závěru článku autoři uvádějí: „Pokud randomizované studie a analýzy nákladové efektivity potvrdí přínos aplikace menšího počtu dávek, a pokud bude takové očkování poskytovat ochranu po dostatečně dlouhou dobu, pak se možná toto očkovací schéma stane metodou primární prevence karcinomu děložního hrdla – a to zejména v oblastech, kde se vyskytuje nejvíce případů tohoto onemocnění.“

Dr. Cosette Marie Wheelerová, která působí na Department of Pathology a Department of Obstetrics and Gynecology při University of New Mexico, v úvodníku k tomuto článku napsala, že bude potřeba uskutečnit další a rozsáhlejší studie, které budou specificky navrženy tak, aby vyhodnotily účinnost jedné, dvou a tří dávek vakcíny u dospívajících dívek. Poukázala však na to, že vzhledem k vysokým nákladům na klinické studie by se daly výhodně využít i studie fáze IV či programy sledující celou populaci.

V každém případě však studie dr. Kreimerové a jejích spolupracovníků znamená krok správným směrem, nezapomněla dodat dr. Wheelerová. „Staré dobré rčení "méně někdy znamená více" se možná vztahuje i na HPV očkování – a pokud ano, pak studie dr. Kreimerové a spol. představuje významný krok na cestě k účinnějším a udržitelnějším programům prevence karcinomu děložního hrdla.“

Reference

  1. Kreimer AR, Rodriguez AC, et al. Proof-of-principle evaluation of the efficacy of fewer than three doses of a bivalent HPV16/18 vaccine. Journal of the National Cancer Institute 2011. doi: 10.1093/jnci/djr319

Klíčová slova: HPV vakcína, karcinom děložního hrdla, počet dávek

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU