HPV vakcína výrazně snižuje incidenci karcinomu děložního hrdla, USA do budoucna uvažuje o modifikaci screeningového programu

9. 11. 2011 | ecancer.org


Bivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV), kterou vyrábí společnost GlaxoSmithKline pod názvem Cervarix, poskytuje účinnou ochranu proti prekurzorovým lézím vedoucím ke vzniku invazivního karcinomu děložního hrdla – zvláště pokud je aplikována dospívajícím dívkám ještě před zahájením pohlavního života. V odborném časopise The Lancet Oncology byly právě publikovány dvě studie na toto téma, které poukazují na to, že vakcína chrání i proti čtyřem dalším rakovinotvorným typům HPV, na které vakcína původně nebyla zacílena, ale které společně s HPV16/18 způsobují zhruba 85 % případů rakoviny děložního čípku na celém světě.

HPV vakcína výrazně snižuje incidenci karcinomu děložního hrdla, USA do budoucna uvažuje o modifikaci screeningového programu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Pokud se v rámci organizovaných očkovacích programů podaří dosáhnout vysokého pokrytí populace dospívajících dívek ještě před zahájením sexuálního života, pak by HPV vakcinace mohla vést k výraznému poklesu incidence karcinomu děložního hrdla, a možná dokonce pozměnit schéma zavedených screeningových programů... které budou probíhat současně s očkovacími programy,“ vysvětluje hlavní autor první studie [1], prof. Matti Lehtinen z finské University of Tampere.

Zmiňovaná bivalentní vakcína je zacílena proti HPV typu 16 a 18, které způsobují zhruba 70 % případů karcinomu děložního hrdla. Většina studií, které se zabývaly účinností vakcíny, se zaměřovala na prevenci cervikální intraepiteliální neoplazie 2 (CIN2) nebo vyšší. CIN3 je však obecně považován a reprodukovatelnější cílový parametr s vyšší prediktivní hodnotou, a často progreduje do invazivního karcinomu děložního hrdla.

První výsledky studie PATRICIA (zkratka z anglického názvu PApilloma TRIal against Cancer In young Adults) – dosud nejrozsáhlejší studie zaměřené na účinnost vakcíny proti HPV16/18 – potvrdily, že tato bivalentní vakcína poskytuje účinnou ochranu proti vzniku prekancerózních cervikálních lézí CIN2+.

Do studie bylo zahrnuto téměř 20 000 zdravých žen ve věku 15–25 let z asijských, tichomořských, evropských, latinskoamerických a severoamerických zemí. Tyto ženy byly náhodně přiřazeny do dvou skupin, z nichž jedna byla naočkována bivalentní HPV vakcínou a druhá kontrolní vakcínou (proti hepatitidě A): první vakcínu ženy dostaly ihned po zařazení do studie, druhou po uplynutí jednoho měsíce a třetí po uplynutí dalších pěti měsíců.

V nejnovější studii uvádějí vědci výsledky finální analýzy, která byla vypracována po čtyřech letech sledování naočkovaných žen, a tentokrát se zaměřovala na účinnost vakcíny proti vzniku cervikálních prekanceróz vysokého stupně (CIN3+) a adenokarcinomu in situ (AIS) – a také proti 12 dalším rakovinotvorným typům HPV, na které vakcína není zacílena.

U mladých žen, které před očkováním nebyly infikovány HPV, vykazovala vakcína více než 93% účinnost proti CIN3+ a zabránila 100 % případů AIS bez ohledu na typ HPV, zatímco u obecné populace žen (tzn. bez ohledu na to, zda se předtím setkaly či nesetkaly s HPV) byla účinnost vakcíny proti CIN3+ 46% a proti AIS 77%. V populaci mladých žen, které byly naočkovány před zahájením sexuálního života, zabránila HPV vakcína 100 % případů CIN3+ souvisejících s HPV16/18, zatímco u obecné populace žen to bylo necelých 46 %.

V závěru své studie autoři uvedli: „Bude nezbytné provést důkladné studie účinnosti a proveditelnosti, které posoudí kombinaci očkování a případné modifikace screeningových strategií.“

Druhá studie [2] prokázala zkříženou protektivitu vakcíny proti dalším rakovinotvorným typům HPV (31, 33, 45 a 51) u různých kohort, tzn. u odlišných skupin žen.

„Riziko progrese infekce HPV-33 do cervikálních lézí je obzvláště vysoké, a v adenokarcinomech se velmi často nachází HPV-45... Naše výsledky ukazují, že zkřížená protektivita této vakcíny zřejmě poskytuje jakousi ochranu "navíc" proti karcinomu děložního hrdla vyvolanému některými dalšími typy HPV, proti kterým vakcína původně nebyla namířena,“ shrnula prof. Cosette Wheelerová z amerického Health Sciences Center, Department of Pathology při University of New Mexico, která je hlavní autorkou druhé studie.

Dr. Mark Schiffman a dr. Sholom Wacholder z amerického National Cancer Institute ve svém komentáři uvádějí: „Jsme přesvědčeni o tom, že co nejvyšší proočkovanost dospívajících dívek HPV vakcínou by se měla stát prioritou v boji proti rakovině děložního čípku. [...] Znepokojuje nás nízká proočkovanost v oblastech s vysokou incidencí a mortalitou karcinomu děložního hrdla – výskyt tohoto onemocnění je tam vysoký kvůli nedostatečné alternativní prevenci pomocí klasického cervikálního screeningu, a k 9 z 10 úmrtí na rakovinu děložního čípku dochází právě v těchto oblastech ... Bohužel současné vakcíny jsou pro tyto nízkopříjmové oblasti příliš drahé a v mnoha případech i obtížně doručitelné.“

Reference

  1. Lehtinen M, Paavonen J, et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. The Lancet Oncology 2011. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70286-8
  2. Wheeler C, Castellsague X, et al. Cross-protective efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by non-vaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. The Lancet Oncology 2011. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70287-X

Klíčová slova: HPV vakcína, invazivní karcinom děložního hrdla, očkovací programy, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU