Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

1. 9. 2015 | rozhlas.cz


Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, třeba na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsu, hrdla děložního či novorozenecký screening.

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

Ilustrační obrázek: Pixabay (pexels.com)

Odborné lékařské společnosti navrhují v tuto chvíli devět dalších screeningů. Například na časný záchyt výdutě břišní aorty, rakoviny prostaty, zlomeniny způsobené osteoporózou, tedy řídnutím kostí, nebo na vyšší prevenci komplikací u diabetiků.

Celý článek na rozhlas.cz

Návrh devíti nových screeningových programů

  1. sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza)
  2. sekundární prevence diabetu u rizikové populace v návaznosti na Národní diabetologický program - účinná prevence závažných dopadů diabetu
  3. časný záchyt diabetické retinopatie
  4. časný záchyt výdutě břišní aorty
  5. novorozenecký laboratorní záchyt závažných vrozených kombinovaných poruch imunity (SCID)
  6. časná diagnostika poruch autistického spektra
  7. časný záchyt bronchogenního karcinomu u vysoce rizikové populace
  8. časný záchyt karcinomu prostaty se zaměřením na vybrané rizikové skupiny
  9. prevence chronického renálního selhání

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

Videozáznam z tiskové konference MZ ČR „Start nového národního akčního plánu na screening a včasný záchyt vážných nemocí“

Stávající programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

Klíčová slova: screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom prostaty

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU