Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci

11. 6. 2012 | Cancer Research UK


Jen některé typy buněk děložního čípku jsou náchylné k infekci lidským papilomavirem (HPV), která později vede ke vzniku karcinomu děložního hrdla. Takové jsou závěry nejnovějšího výzkumu, které byly právě publikovány v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) [1].

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkum provedený v USA a v Singapuru ukázal, že v nádorové buňky se po infekci HPV zvrhnou specifické buňky, které se nacházejí pouze v určité oblasti děložního hrdla: podle vyjádření vědců jde o „diskrétní populaci buněk v oblasti skvamokolumnární junkce“ [1].

Studie prokázala, že tyto buňky mají unikátní „charakteristické rysy“ genetické aktivity, jimiž se liší od buněk, které se nezvrhnou v nádorové. Tento objev by mohl lékařům pomoci rozlišovat mezi benigními a potenciálně nebezpečnými prekancerózními lézemi děložního hrdla.

Jen ve Velké Británii si karcinom děložního hrdla každoročně vyžádá více než 900 obětí na životech (viz Pozn.) a hlavní příčinou tohoto onemocnění je infekce HPV.

Až dodneška však vědci příliš nerozuměli tomu, které konkrétní buňky jsou cílem útoku HPV, a ve kterých buňkách začínají rakovinotvorné procesy.

Dr. Christopher Crum z Brigham and Women's Hospital v americkém Bostonu konstatoval, že jeho výzkumný tým „objevil diskrétní populaci buněk, které jsou lokalizovány ve specifické oblasti děložního hrdla a které by mohly být zodpovědné za většinu případů (ne-li všechny případy) karcinomu děložního hrdla souvisejících s HPV infekcí.“

Autoři studie spekulují o tom, že „odstranění těchto buněk u mladých žen ještě předtím, než jsou vystaveny HPV infekci nebo než se u nich objeví prekancerózní změny, by potenciálně mohlo snižovat riziko vzniku karcinomu děložního hrdla, ale bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu, který zhodnotí přínosy a rizika této potenciální terapie.“

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK poznamenala, že studie je dalším kamínkem do mozaiky, která pomáhá odborníkům porozumět principu vzniku karcinomu děložního hrdla a do budoucna by mohla zlepšit účinnost preventivních opatření proti tomuto zhoubnému onemocnění.

Poukázala také, na to, že nesmírně účinným způsobem prevence infekce HPV, prekancerózních změn na hrdle děložním i samotného karcinomu je očkování a cervikální screening; odhaduje se, že samotný screening zachraňuje jen ve Velké Británii 5000 životů ročně.

„HPV vakcinace v kombinaci se screeningem má potenciál dramaticky snížit incidenci i mortalitu karcinomu děložního hrdla v každé zemi, která tato opatření zavede a bude účinně prosazovat,“ dodala Jessica Harrisová.

Reference

  1. Herfs M, Yamamoto Y, et al. A discrete population of squamocolumnar junction cells implicated in the pathogenesis of cervical cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences 2012. doi: 10.1073/pnas.1202684109

Poznámka překladatele

Klíčová slova: buňky děložního hrdla, HPV infekce, karcinom děložního hrdla, lidský papilomavirus

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU