Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

20. 2. 2019 | The Lancet


Do konce 21. století by se mohlo podařit ve většině zemí prakticky eliminovat výskyt karcinomu děložního hrdla, budou-li dostatečně rychle rozšířena stávající opatření zaměřená na boj s tímto zhoubným nádorem. K takovému závěru dospěli autoři modelové studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Do roku 2100 by karcinom děložního hrdla mohl být potenciálně eliminován jakožto problém pro veřejné zdraví ve 149 ze 181 zemí. Vysokopříjmové země, jako jsou např. USA, Finsko, Velká Británie či Kanada (Pozn. 1), by tohoto cíle podle nejnovějších predikcí měly dosáhnout od nynějška za 25–40 let.

Nepodaří-li se však celosvětově dosáhnout dostatečně vysokého pokrytí očkováním proti HPV a cervikálním screeningem, pak během příštího půlstoletí (2020–2069) bude podle nejnovějších odhadů karcinom děložního hrdla nově diagnostikován u 44,4 milionů žen, což představuje nárůst z 600 000 ročně (2020) na 1,3 milionu ročně (2069). Dvě třetiny ze všech nově diagnostikovaných případů a přibližně 15 milionů úmrtí na tento zhoubný nádor by přitom v takovém případě byly zaznamenány v zemích s nízkými a středními příjmy.

Jedná se o vůbec první odhady svého druhu v celosvětovém měřítku. Autoři této studie tvrdí, že kombinací vysoké proočkovanosti proti HPV a vysoké účasti žen v cervikálním screeningu celosvětově by se během nadcházejících 50 let (2020–2069) dalo předejít až 13,4 mil. případů karcinomu děložního hrdla. Do konce 21. století by pak průměrná incidence karcinomu děložního hrdla napříč všemi zeměmi mohla klesnout pod 4 případy na 100 000 žen, což je hodnota, při které přestává být toto zhoubné onemocnění považováno za závažný problém pro veřejné zdraví.

Podle jiného scénáře, kdy by očkování proti HPV a cervikální screening byly zaváděny pozvolněji, se očekává, že do konce 21. století by karcinom děložního hrdla ve vysokopříjmových zemích byl rovněž prakticky eliminován, avšak ve středněpříjmových a nízkopříjmových zemích by jeho průměrná incidence v té době byla stále ještě nad požadovanou hodnotou (4,4 případů na 100 000 žen, resp. 14 případů na 100 000 žen).

Tedros Adhanom, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO), v květnu 2018 vyzval zodpovědné činitele ke koordinovanému úsilí o vymýcení tohoto zhoubného nádoru, jehož vzniku lze velmi účinně předcházet.

Závěry nejnovější studie přispěly k informovanosti odborné veřejnosti pro úvodní diskusi o eliminaci některých onemocnění, která jsou zmiňována ve strategii WHO. K definici konkrétních cílů směřujících k eliminaci karcinomu děložního hrdla přispějí i další modelové studie, které mají být realizovány v budoucnu.

Poznámky překladatele

  1. Podle údajů Světové banky se mezi vysokopříjmové země řadí i Česká republika.
  2. Podrobné informace o epidemiologii karcinomu děložního hrdla v ČR najdete na stránce Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice.

Reference

  1. Simms KT, Steinberg J, et al. Impact of scaled up human papillomavirus vaccination and cervical screening and the potential for global elimination of cervical cancer in 181 countries, 2020–99: a modelling study. The Lancet Oncology 2019. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30836-2

Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, očkování proti HPV, cervikální screening, lidský papilomavirus, globální strategie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU