Test na dva nejrizikovější kmeny HPV by mohl pomoci odhalit ženy nejvíce ohrožené rakovinou děložního čípku

23. 8. 2011 | ecancer.org


Test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) – přesněji řečeno test na dva nejnebezpečnější kmeny tohoto viru, HPV16 a HPV18 – dokáže odhalit více prekancerózních lézí vysokého stupně než běžná metoda cervikálního screeningu, která spočívá v pouhém cytologickém vyšetření [1].

Test na dva nejrizikovější kmeny HPV by mohl pomoci odhalit ženy nejvíce ohrožené rakovinou děložního čípku

Ilustrační obrázek: envato.com

Výsledky studie, která byla právě zveřejněna v odborném časopise The Lancet Oncology, naznačují, že HPV test by se měl stát primárním screeningovým nástrojem pro odhalení případného onemocnění, zatímco cytologie by měla být vyhrazena pro rychlé stanovení priorit u žen, které měly pozitivní výsledek HPV testu: pomocí dodatečného cytologického vyšetření by pak bylo možno určit ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje okamžitou kolposkopii.

Již dřívější studie potvrdily, že HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu je efektivnější než cytologické vyšetření; dosud však nebyla stanovena nejvhodnější strategie dalšího postupu u žen infikovaných HPV. Lidským papilomavirem je totiž infikováno značné procento populace, např. v USA tento podíl činí 27 % vyšetřených žen.

Nejběžnějšími vysoce rizikovými typy HPV jsou HPV16 a HPV18, které způsobují přibližně 70 % případů invazivního karcinomu děložního hrdla. Test HPV se zaměřením na HPV16 a HPV18 byl navržen jako metoda selekce HPV-pozitivních žen, která má pomoci účinněji odhalit ženy s lézemi CIN3 nebo horšími (tzn. karcinom děložního hrdla nebo jeho nejzávažnější prekurzorové léze), neboť zdravotní stav těchto žen vyžaduje okamžitou kolposkopii.

Klinická studie ATHENA byla navržena za účelem porovnání účinnosti HPV testu (včetně detekce vysoce rizikových kmenů HPV16 a HPV18) a cytologie do tekutého média; experti se dále pokusili navrhnout efektivnější léčebnou strategii pro HPV-pozitivní ženy.

Do studie bylo zahrnuto více než 47 000 žen starších 25 let, které se v USA v období od května 2008 do srpna 2009 zúčastnily rutinního cervikálního screeningu.

Každé vyšetřené ženě byly odebrány dva vzorky – jeden pro konvenční cytologické vyšetření, jeden pro HPV test. Na kolposkopické vyšetření byly odeslány všechny ženy, v jejichž cytologickém vzorky byly nalezeny atypické dlaždicové buňky neurčitého významu (ASC-US) nebo horší nález, dále všechny ženy, jejichž cytologické výsledky byly normální, ale HPV nález byl pozitivní, a také podskupina žen, jejichž cytologické vyšetření i HPV test měly negativní výsledek.

U žen, které v rámci studie ATHENA podstoupily kolposkopii, byl zjištěn následující fakt: daleko více prekanceróz vysokého stupně bylo nalezeno u žen, kterým byl proveden HPV test (92 %) – ve srovnání se ženami, které byly na kolposkopii odeslány pouze na základě výsledku cytologického vyšetření (53,3 %).

Důležitým zjištěním je i to, že kombinace HPV testu s cytologickým vyšetřením přinesla jen malý benefit ve srovnání se samotným HPV testem: senzitivita (tj. poměr počtu žen se správně pozitivním výsledkem a celkového počtu vyšetřených žen) vzrostla o pouhá 4,7 %, ale počet pozitivních výsledků testu více než o třetinu.

Autoři studie také uvedli potenciálně přínosné kombinace testů, které by se daly využít pro stanovení dalšího postupu u HPV-pozitivních žen. Ve svém článku uváději: „Detekce HPV16 nebo HPV18 jako dodatečná nebo alternativní strategie pro stanovení dalšího postupu u reprodukovatelných cytologických abnormalit (LSIL či horší, nebo HSIL či horší)... se ukázala jako účinnější metoda identifikace žen s nálezem CIN3 (či horším) než cytologická identifikace ASC-US (či horší).“

Autoři dále poznamenali: „Protože cobas® HPV test dokáže během jediného testu identifikovat HPV16, HPV18 a další rakovinotvorné genotypy HPV, testování přítomnosti HPV16 a HPV18 u HPV-pozitivních žen by mohlo být velmi efektivní metodou, která by navíc snížila požadavky na personální vybavení laboratoří ve srovnání s cytologií.“

V závěru studie se uvádí: „Racionální využití HPV testů (a genotypizace HPV16, HPV18 nebo obojího) – v kombinaci s cytologií do tekutého média či bez ní – by se v budoucnu mohlo stát nákladově efektivní a bezpečnou metodou cervikálního screeningu.“

Reference

  1. Castle PE, Stoler MH, et al. Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study. Lancet Oncology 2011. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70188-7

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV test, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU