Vyhledávání

Počet nalezených screeningových center: 1


Počet nalezených stránek: 5

Lidský papilomavirus (HPV)

tak riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Prevence proti HPV Obecně důležitou prevencí je vyhýbání se rizikovým faktorům, zdrav...

Prevence a screening rakoviny děložního čípku

Prevence a screening rakoviny děložního čí... Prevence a screening rakoviny děložního čí... Prevence a screening rakoviny děložního čí...

Gynekologické vyšetření

vyšetření v rámci prevence je hrazené z veřejného zdravotního pojištění jedenkrát ročně (viz vyhláška MZ Č...

Publikační výstupy

O. Karcinom děložního hrdla v ČR a možnosti jeho prevence. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství 2018; 63(4):164–168. Ngo O, Máj...


Počet nalezených aktualit: 77

Prevence nádorových onemocnění

Prevence nádorových o... prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci r... krevní tlak, cukrovka a obezita. Sekundární prevence Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vy... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové fa...

Cervikální screening

zachyceny. Jediným možným a účinným způsobem prevence rakoviny děložního čípku je tedy důsledné a pravidelné sledování. Princip fungo...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

začaly zvát v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do... kampaní. Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - screeningové programy je spoluf... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

RNDr. Pavel Poc, významný protagonista prevence nádorových onemocnění v EU, který je mimo jiné iniciátorem a spoluautorem Prohl... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na ... proto připravilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“. Projekt se sklád... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Screeningový program má zabránit nárůstu onemocnění rakovinou děložního čípku

konference Ministerstva zdravotnictví ČR na téma Prevence a screening rakoviny děložního čí...

Cervix – projekt screeningu nádorů děložního hrdla

screening proto patří mezi populační programy prevence závažných onkologických onemocnění dle Doporučení Rady Evropské unie z 2. listo...

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění

České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických on... Prevence, osvěta, mezioborová spolupráce – to jsou asi nejčastější termíny, které se obj... pro organizované screeningové programy. Prevence a včasná diagnostika však znamená u každého typu rakoviny něco zcela jiného. Ve...

Očkování může zabránit více případům rakoviny děložního hrdla, než se původně předpokládalo

je o to větší. Nelze ale opomíjet ani další typy prevence; účast v cervikálním screeningu je v pozdějším věku neméně důležitá, aby bylo m...

Osm genotypů HPV způsobuje většinu případů karcinomu děložního hrdla

„Toto mezinárodní úsilí potvrzuje odůvodněnost prevence karcinomu hrdla děložního prostřednictvím existujících vakcín. Z našich výsledk...

Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čí... nebo používání fluoridových tabletek jako prevence proti zubnímu kazu. Reference Batman G, Oliver A, et al. Lopinavir ...

Britové poodhalili mechanismus vzniku agresivních nádorů děložního hrdla

nepřestává investovat do vývoje nových způsobů prevence i léčby onemocnění. Financovali jsme například průkopnické studie zaměřené na v...

Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny

toto očkovací schéma stane metodou primární prevence karcinomu děložního hrdla – a to zejména v oblastech, kde se vyskytuje nejvíce ...

Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“

mít významný dopad již dnes existující metody prevence infekcí, kterými jsou především vakcinace, bezpečnější manipulace s injekcemi č...

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci

také, na to, že nesmírně účinným způsobem prevence infekce HPV, prekancerózních změn na hrdle děložním i samotného karcinomu je oč...

Nová studie znovu potvrdila účinnost očkování proti HPV: výskyt nebezpečného viru je u proočkované populace výrazně nižší

povzbudivý, vezmeme-li v úvahu, že účinná prevence ušetří potenciálním pacientkám zdravotní potíže zdravotnickému systému finanční...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

především na následující oblasti. Podpora prevence a zdravého životního stylu V České republice došlo v posledních deseti...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

země: opakovaně se ukazuje, že ačkoli prevence funguje, osvětové kampaně samy o sobě nestačí. Významnou roli při snižování exp... rakoviny (IARC), World Cancer Report 2014, prevence nádorových onemocnění, včasná diagnostika, celosvětová onkologická zátěž...

Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence

především rozvojové země, kde není dostupná prevence...

Kampaň proti rakovině

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence,“ vysvětlil dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Pokud by se všichni evropští o... zdravotnická organizace (WHO), Evropská komise, prevence nádorových o...

Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

prevence karcinomu děložního hrdla, Světová zdravotnická organizace (WHO)...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

o odhalení příčin vzniku onemocnění a od samotné prevence zhoubných nádorů.“ V uplynulých 50 letech mezinárodního epidemiologického vý...

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

rámci prevence karcinomu děložního hrdla poskytuje screening samotné infekce lidským papi...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

Odstartovaly nové preventivní programy

plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvl... nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

HPV College – edukace pro veřejnost i odborníky

zaměřené především na edukaci o možnostech prevence onemocnění způsobených lidskými papilomaviry oslovuje laickou i odbornou veře...

V Česku je k dispozici devítivalentní vakcína proti HPV

posunem, ke kterému na poli onkologické prevence v posledních letech došlo. Nyní dochází k významnému rozšíření šíře typů viru, ...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

prevence si už u nás začíná získávat svoji image, říká docent Ladislav Dušek, ředitel Ús... prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla...

ASCO vydala první globální doporučení pro HPV vakcinaci proti karcinomu děložního hrdla

proti lidskému papilomaviru (HPV) za účelem prevence karcinomu děložního hrdla [1]. Jedná se o vůbec první doporučení pro primární p... zaměřuje na užití HPV vakcín výhradně za účelem prevence karcinomu děložního hrdla. „Ačkoli HPV vakcíny jsou na trhu již více než...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Závažné případy rakoviny děložního čípku

z reportáže: Česká televize Pomohla sice prevence, počet nejvážnějších případů ale neklesá. Hlavně starší ženy přijdou většinou k... screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Konference PREVON 2017 zpřístupnila prezentované materiály

nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich vý... screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

Gardasil 9 prokázala 97,4 % účinnost, co se týče prevence infekce i onemocnění způsobené pěti genotypy HPV, proti kterým není namířena čt...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

váhu a jak by měla vypadat účinná onkologická prevence... styl, onkologická prevence...

Prevence rakoviny děložního čípku. Ministerstvo připravuje testy zadarmo

Prevence rakoviny děložního čípku. Ministerstvo připravuje testy zadar...

Vyšetření moči jako prevence karcinomu děložního hrdla?

moči jako prevence karcinomu děložního hr... účelem prevence karcinomu děložního hrdla je vyšetření moči možná stejně efektivní jako vyšetře...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné ...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku

zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čí... obrázek: depositphotos.com Prevence karcinomu děložního čípku patří mezi hlavní priority Ministerstva zdravot...

Ženy vzkazují ženám: Pojďme společně vymýtit rakovinu děložního čípku

360 žen ročně a číslo rychle klesalo, musí prevence fungovat opravdu ze 360 stupňů. Nejde jen o intenzivní práci lékařů, ale také a...

Nebezpečné odkládání preventivních prohlídek

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Odkládání preventivních kontrol

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Samoodběrový test k pozvánce na screening

1. LF UK v Praze. Vedoucí Centra onkologické prevence Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Jiří Sláma, zase u...

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozdě

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozd... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR

prevence, zhoubné nádory, kouření, alk...

Onkologové: U pacientek převážily obavy z covidu nad strachem z rakoviny

prevence, zhoubné nádory, mamografický screening, cervikální scre...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

Lékaři proto teď apelují, aby se lidé na prevence do ordinací vrátili. Celý článek na webu rozh... prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

nádory, onkologičtí pacienti, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screen... primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdra... deníku, která se věnovala ekonomice prevence, to 22. července řekl Adam Vojtěch. Celý článek na webu zdrav... nádory plic, onkologická prevence, screeningové ...

Preventivní onkologické prohlídky

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku

samospasitelné. Klíčová je proto i primární prevence a pravidelné návštěvy praktického lékaře, který může zachytit první symptomy on... českého zdravotnictví na téma ekonomika prevence. Celý článek na webu zd... nádory, onkologická prevence, screeningové ...

Prevence je v léčbě rakoviny děložního čípku klíčová, vzkazují lékaři

Prevence je v léčbě rakoviny děložního čípku klíčová, vzkazují lékaři...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Papilomaviry berou životy každý den, zájem o očkování ale v Česku klesá

zabijáky, ačkoliv proti nim existuje účinná prevence. Vliv na vadnoucí zájem o očkování mohou mít dezinformační kampaně i chybějící ... děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prevence...

Na karcinom, kterému lze předejít, v ČR stále ženy umírají

hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování, prevence...

Ve 34 letech jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku, dnes nabádá k prevenci

děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prevence...

Onkologický profil ČR: Úmrtnost máme stále vyšší, než je průměr EU

nádory, incidence, mortalita, onkologická prevence...

Božena Němcová zřejmě zemřela na rakovinu děložního čípku, říká lékař. A zdůrazňuje prevenci

zde vzniklo i specializované centrum onkologické prevence... děložního čípku, onkologická prevence, cervikální s...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných n...

Česká republika zažívá renesanci vakcinace proti HPV

hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování, prevence...

Preventivní screeningová vyšetření

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence onkologických onemocnění

Prevence onkologických ... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené prog... nové cesty jak umožnit pacientům nové formy prevence, za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále... webových stránkách: www.mamo.cz (prevence rakoviny prsu) www.cervix.cz (prevence rakoviny děložního čí... programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prs...