Samoodběrový test k pozvánce na screening

15. 2. 2021 | Národní screeningové centrum


Pouze třicet pět procent žen starších padesáti let chodí v ČR pravidelně na preventivní prohlídky proti rakovině děložního čípku. Mnohé ženy tak nereagují na opakované pozvánky zdravotních pojišťoven. Preventivním gynekologickým vyšetřením lze tomuto zákeřnému onemocnění ve většině případů předejít. Přesto v ČR každoročně onemocní rakovinou děložního čípku přibližně 800 žen a více než 300 jich umírá.

Samoodběrový test k pozvánce na screening

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Právě na ženy mezi 50 a 65 lety, které se v posledních letech nezúčastnily screeningu, cílí nový pilotní projekt [1, 2] Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Od úterka (16. 2. 2021) budou poštovní zásilkou dostávat samoodběrové sady, pomocí kterých si budou sami moci odebrat stěr z děložního čípku a odeslat ho na vyšetření přítomnosti HPV infekce do laboratoře. Cílem projektu je postupně oslovit až pět tisíc českých žen.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, žena provede odběr vzorku z pochvy a v hygienickém balení jej pak zdarma zašle spolu s podepsanými dokumenty do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dalšími pokyny,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk.

Vlastní vyšetření využívá moderní metodu odhalení přítomnosti vysoce rizikového lidského papilomaviru (HPV), který tento nádor způsobuje.

„Pokud se u ženy přítomnost HPV prokáže, neznamená to, že rakovinu má, nebo že ji dostane. Takový výsledek však upozorňuje na zvýšené riziko jejího vzniku a dotyčné ženě bude doporučeno, aby navštívila svého gynekologa, který jí provede další vyšetření a domluví se s ní na následném postupu,“ doplňuje Karel Hejduk.

Projekt je financován Evropskou unií, a je tak pro ženy zcela zdarma. V první fázi projektu bude osloveno 800 žen pojištěných u RBP, zdravotní pojišťovny. Celkově bude osloveno v několika dalších vlnách až 5 000 žen.

„Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou bychom chtěli vyzkoušet, zda je díky využití samoodběrových sad možné do screeningového programu oslovit ženy, které se screeningu doposud pravidelně neúčastní, a zabránit tak u nich možnému rozvoji závažného onemocnění,“ popsal základní cíl projektu Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ČR. Samoodběrová sada je v současnosti doplňkově využívána např. ve screeningovém programu v Nizozemsku. I v dalších zemích, například v Dánsku, Švédsku nebo ve Slovinsku, už proběhly obdobné pilotní projekty.

„Celorepublikový screeningový program zaměřený na časný záchyt karcinomu děložního čípku byl zahájen už na začátku roku 2008, stále však máme co zlepšovat. Pouze pětatřicet procent žen nad padesát let dochází na každoroční vyšetření. Bohužel zejména u žen starších 60 let se v ČR často nedaří onemocnění diagnostikovat ve stádiu, kdy je vyléčitelné,“ uvádí prof. MUDr. David Cibula, vedoucí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze.

Vedoucí Centra onkologické prevence Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Jiří Sláma, zase upozorňuje na to, že rakovina děložního čípku vzniká většinou jako následek infekční nákazy lidským papilomavirem, který se přenáší pohlavním stykem. „Většina žen nákazu tímto virem ani nezjistí, protože jejich imunitní systém si s infekcí poradí. V některých případech však virus v buňkách na povrchu děložního čípku přetrvá, a způsobuje změny, které vedou až ke vzniku rakoviny,“ vysvětluje.

Laboratoř Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Univerzity Palackého v Olomouci bude odebrané vzorky zpracovávat a každou ženu písemně vyrozumí o výsledku.  „Důvody, proč ženy nechodí ke gynekologovi, jsou různé, ale nejčastěji je to ostych, nedostatek času, velká vzdálenost do ambulance gynekologa, nebo prostě jen proto, že se domnívají, že po přechodu už na tyto prohlídky chodit nemusí. Ale právě toto je tragickým omylem, protože rakovina děložního hrdla se vyvíjí zhruba 10 až 15 let,“ popisuje své zkušenosti Marián Hajdúch, ředitel této laboratoře.

Do pilotního projektu samoodběrových testů, které jsou schopny odhalit riziko rakoviny děložního čípku se jako první zapojila zdravotní pojišťovna RBP. „V rámci svých vlastních programů hledáme nejrůznější cesty, jak motivovat naše pojištěnce k včasné prevenci. Do této kategorie spadá např. i očkování proti HPV, které dlouhodobě v rámci preventivních a bonusových programů podporujeme,“ uvedl Václav Janalík, ředitel RBP pro smluvní vztahy.

„Budeme rádi, když se díky tomuto projektu dozví co nejvíce žen o riziku nádoru děložního čípku a nutnosti pravidelných kontrol u gynekologa i ve vyšším věku. Pokud se chce kterákoliv žena do prevence rakoviny zapojit, může se objednat ke svému gynekologovi. Pokud už svého gynekologa nemá, může se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu,“ doplňuje MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.

Související odkazy

  1. Národní screeningové centrum: Pilotní projekt optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla (odkaz vede na web nsc.uzis.cz)
  2. Národní screeningové centrum: Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu (odkaz vede na web nsc.uzis.cz)

Klíčová slova: rakovina děložního čípku, lidský papilomavirus, HPV, adresné zvaní

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU