Cervikální screening

23. 7. 2014 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Cervikální screening

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéria:

  • mají relativně vysokou morbiditu,
  • existuje účinná léčba v časných stadiích,
  • pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

Cervikální screening spočívá v pravidelných gynekologických vyšetřeních, jejichž cílem je odhalit přednádorové změny (prekancerózy) nebo časná stadia zhoubného nádoru (karcinomu) děložního čípku. Při výskytu abnormálních změn na děložním hrdle většinu nedochází k žádným výrazným zdravotním změnám nebo obtížím: proto hrozí riziko, že tyto změny nebudou včas zachyceny. Jediným možným a účinným způsobem prevence rakoviny děložního čípku je tedy důsledné a pravidelné sledování. Princip fungování cervikálního screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Cervikální screening v České republice

V České republice byl plošný cervikální screening oficiálně zahájen na začátku roku 2008. Navázal tak na program pro screening nádoru prsu, který v České republice úspěšně probíhá od roku 2002. Pravidelné preventivní prohlídky jsou pro ženy nejdostupnější ochranou před onemocněním zhoubnými nádory. Hlavním záměrem ministerstva je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření děložního čípku v akreditovaných laboratořích splňujících kritéria moderní diagnostiky.

Legislativní rámec projektu v České republice je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Veškeré legislativní a další dokumenty vztahující se k cervikálnímu screeningu naleznete v sekci Legislativa.

Populační screening karcinomu děložního hrdla je součástí Doporučení Rady Evropské unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů. Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících diagnostických procedurách a konečných diagnózách. Na základě těchto dat má být monitorován screeningový proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti. Podrobné doporučení pro implementaci screeningových programů v jednotlivých státech obsahuje dokument European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening z 12. března 2008 ( PDF soubor, 9.0 MB). Sběr dat, který je nastaven doporučeným standardem MZ ČR, je v souladu s doporučením Rady a umožňuje monitoring programu způsobem kompatibilním s European Guidelines.

V současnosti je program provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu je v České republice garantován Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla.

Akreditované cytologické laboratoře

Cervikální screening je v České republice provozován v několika desítkách akreditovaných laboratoří, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditovaná laboratoř musí splňovat přísná „Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR“, které jsou k dispozici ke stažení na stránce Legislativa.

Kde se nechat vyšetřit?

Chcete-li uplatnit svůj nárok na bezplatné preventivní vyšetření (tzn. screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění*), objednejte se prosím ke svému gynekologovi. K této prohlídce nepotřebujete žádnou žádanku od obvodního ani jiného lékaře.

* Nárok na screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají v ČR jednou ročně všechny ženy starší 15 let.

 

Další screeningové programy

Poslala Vám Vaše zdravotní pojišťovna dopis, ve kterém Vás kromě cervikálního screeningu zve i k některému z dalších screeningových programů?

  • Mamografický screening (preventivní vyšetření na rakovinu prsu): jak se objednat?
  • Kolorektální screening (preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva a konečníku): kam se obrátit?

Klíčová slova: cervikální screening, Česká republika, akreditované cytologické laboratoře

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU