HPV College – edukace pro veřejnost i odborníky

1. 8. 2015 | HPV College


Infekce lidskými papilomaviry (HPV) a onemocnění, které způsobuje, se zdaleka netýkají jen gynekologie, ale celé řady medicínských odborností. Mezioborová spolupráce je pro co nejefektivnější prevenci a léčbu onemocnění spojených s HPV klíčová a její rozvoj je jedním z hlavních cílů HPV College.

HPV College – edukace pro veřejnost i odborníky

Obrázek: HPV College

Občanské sdružení HPV College zaměřené především na edukaci o možnostech prevence onemocnění způsobených lidskými papilomaviry oslovuje laickou i odbornou veřejnost. HPV College pořádá každý rok na podzim edukační kampaně, které informují o nemocech způsobených lidskými papilomaviry, jejich léčbě a možné obraně proti nim. Mimo jiné provádí osvětu v oblasti screeningu karcinomu děložního čípku.

Jedním z cílů při vzniku HPV College bylo cílit nejen na laickou veřejnost, ale i na odborníky, kteří riziko HPV často podceňují. Proto vznikla tzv. Výzva HPV College k větší informovanosti, která vyzývá lékaře, aby opravdu dostatečně a správně informovali své pacienty a motivovali je k využití všech forem prevence infekce HPV. Tuto výzvu podepsali předsedové a zástupci mnohých odborných společností a také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Ačkoliv HPV College a další spolupracující subjekty jsou ve svém snažení velmi aktivní, mezi veřejností stále panuje množství nejasností a nepřesností o podstatných souvislostech HPV problematiky, což často vede k rozvoji závažných onemocnění tam, kde se tomu dalo jednoduše zabránit. „Chceme proti tomu bojovat edukací lékařů a jimi ošetřovaných pacientů a pacientek a napomáhat tak preventivním programům založených na jejich vzájemné spolupráci,“ říká prezident HPV College MUDr. Jiří Ondruš.

Onemocnění asociované s HPV s sebou také vzhledem k zásahu do intimní sféry přináší i značnou psychickou a společenskou zátěž pro pacienty a jejich okolí. „Do naší on-line poradny přichází denně několik dotazů od žen i mužů všech věkových kategorií. Denně tak vidíme, kolika lidem HPV ovlivnilo život a jak je informovanost o rozvoji a možnostech prevence onemocnění klíčová. Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že zhruba 60 % dotazů přichází od mužů,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR.

HPV College se těší podpoře někdejší ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové, která prohlásila:
„Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom veřejnosti vysvětlili hodnotu včasné péče o zdraví, díky níž se předejde mnoha nemocem a zdravotním problémům. Proto velmi vítám iniciativu HPV College, která mluví o tématu otevřeně a ukazuje, jak je důležité. Naším cílem je učinit z každého dne Den prevence.“ Odpovědi na nejčastěji kladené otázky a on-line poradnu lékařů najde veřejnost na stránkách http://www.hpv-college.cz a http://www.hpv-guide.cz.

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV, edukace

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU