Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Prevence a screening rakoviny děložního čípku

(HPV), který se přenáší pohlavním stykem. 3. Očkování proti HPV V současné době jsou na českém trhu dostupné tři vakcíny proti inf...


Počet nalezených aktualit: 47

Rozvolněná 60. léta přinesla vyšší počet případů rakoviny související s infekcí HPV

poklesne, neboť bude v hojné míře využíváno očkování proti HPV. David Robinson, vedoucí výzkumného týmu z King's College London, ...

Test na HPV by dokázal „lépe ochránit“ než stěr z děložního čípku

že navzdory nedávno zavedené možnosti očkování proti HPV je velmi důležité, aby se ženy i nadále účastnily preventivních gynek...

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Zásadní informace ke startu organizovaného cervikálního screeningu

rizik). Osobní anamnéza, včetně údajů o očkování proti HPV. Údaje napomáhají interpretaci stěru cytologickou laboratoří. Umož...

HPV vakcína chrání proti rakovině děložního čípku nejméně šest let od očkování

rakovině děložního čípku nejméně šest let od očkování... mohly být sledovány téměř šest a půl roku od očkování. Této sledovací studie se účastnilo téměř 800 žen, z nichž polovina byla ve ...

Rakovina čípku: před HPV viry kondom neochrání

je očkování a věrnost. Jenže nositelem HPV virů, které rakovinu způsobují, je až 80 procen...

Očkování může zabránit více případům rakoviny děložního hrdla, než se původně předpokládalo

Očkování může zabránit více případům rakoviny děložního hrdla, než se původně předpoklád... zjistili britští odborníci, očkování proti rakovině děložního hrdla může zabránit ještě více případům tohoto onemocn... s dalšími poznatky pak výsledky ukazují, že očkování poskytuje určitou ochranu i před dalšími podobnými typy HPV a potenciálně tak m...

Na screeningové vyšetření jen dvakrát za život? Ve Velké Británii možná již brzy

je dívkám ve věku 12–13 let nabízeno bezplatné očkování proti HPV. Dívky dostanou během šesti měsíců celkem tři injekce. „Pokud se nám ...

Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

šíření HPV. Vědci však upozorňují na to, že očkování nevyléčí ženy, které už byly předtím infikovány, a zejména na to, že vakcína ne...

Po zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku

zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku... v australském státě Victoria zavedeny programy očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), tam poklesl počet žen, u nichž byly dia... nejmladší kohortě očkovaných dívek, které v době očkování za sebou pravděpodobně ještě neměly sexuální zkušenost – narozdíl od star... očkování proti HPV, prekancerózní léze děložního hrdla, karcinom děložního hrdla...

Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny

ve třech dávkách v rozmezí šesti měsíců, čímž se očkování prodražuje a zbytečně komplikuje. Žádná předchozí studie se však zatím nezabýva...

HPV vakcína výrazně snižuje incidenci karcinomu děložního hrdla, USA do budoucna uvažuje o modifikaci screeningového programu

není zacílena. U mladých žen, které před očkováním nebyly infikovány HPV, vykazovala vakcína více než 93% účinnost proti CIN3+ a ...

Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“

na 3 % (zhruba 9700 případů ročně). „Očkování proti HPV, původci rakoviny děložního čípku, je ve Velké Británii – a v e...

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci

změn na hrdle děložním i samotného karcinomu je očkování a cervikální screening; odhaduje se, že samotný screening zachraňuje jen ve Vel...

Očkování snižuje výskyt HPV infekce i u nevakcinovaných dívek, tvrdí Američané

Očkování snižuje výskyt HPV infekce i u nevakcinovaných dívek, tvrdí Amer... Očkování HPV vakcínou se projeví poklesem počtu teenagerů infikovaných lidským papil... Vědci pak porovnávali prevalenci HPV před očkováním a po něm. Prevalence toho typu HPV, proti kterému byla zaměřena vakcína (tzv... vakcína, očkování, lidský papilomavirus, kolektivní i...

Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV

vztažen k dosavadnímu pokrytí americké populace očkováním proti tomuto nebezpečnému viru. Bylo prokázáno, že obě používané vakcíny prot... očkování proti HPV, zhoubné nádory související s infekcí HPV...

Proočkovanost vakcínou HPV je v USA překvapivě nízká. Američané přemýšlejí, co s tím

%). Rok 2010 byl prvním celým rokem, kdy bylo očkování proti HPV oficiálně doporučeno i pro chlapce. Z analýzy údajů soukromých z...

Nová studie znovu potvrdila účinnost očkování proti HPV: výskyt nebezpečného viru je u proočkované populace výrazně nižší

studie znovu potvrdila účinnost očkování proti HPV: výskyt nebezpečného viru je u proočkované populace výrazně nižší...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

však výrazně snížit zavedením vysoce účinného očkování proti hepatitidě B, resp. proti lidskému papilomaviru (HPV). V boji proti r...

Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence

proti rakovině děložního čípku, což je zejména očkování proti HPV v kombinaci s organizovanými národními programy screeningu a ná...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

by měla snížit riziko vzniku rakoviny, jako je očkování proti lidskému papilomaviru, kojení a omezení hormonální substituční léčby (HRT...

Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

karcinomu děložního hrdla. Ukázalo se, že očkování dvěma dávkami je stejně účinné jako třídávkové očkovací schéma, které je oficiá...

Lancet Oncology: jediná dávka HPV vakcíny pomáhá předejít většině případů karcinomu děložního hrdla

dávka, výrazně by se snížily jak náklady na očkování, tak na související administrativu, a zároveň by se zvýšila proočkovanost cílov...

Co způsobilo pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie

cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie... na problematiku obtížného monitorování dopadu očkování v době, kdy zároveň probíhají změny v organizaci screeningového progra...

Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně

Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně... že rodiny většinou nemají obavy specificky z očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Dívky neočkované proti HPV mají většinou rod...

V Česku je k dispozici devítivalentní vakcína proti HPV

Očkování proti HPV je asi nejzásadnějším posunem, ke kterému na poli onkologické preve...

Rozšíříme screening o HPV testování?

je zatím stěr děložního čípku. Preventivní očkování pak může poskytovat ochranu před nejtěžšími přednádorovými stavy až v 93 procen...

ASCO vydala první globální doporučení pro HPV vakcinaci proti karcinomu děložního hrdla

vydala doporučení pro klinickou praxi ohledně očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) za účelem prevence karcinomu děložního hrdla ... V obou výše uvedených scénářích může být očkování prováděno až do věku 26 let. Pro země/oblasti spadající do kat... děložního hrdla, očkování proti HPV, doporučení, Americká společnost klinické onkologie (ASC...

Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

[2]. Nejnovější výsledky posílily naději, že očkování touto vakcínou by mohlo zabránit až 90 % případů karcinomu děložního hrdla. ...

Očkování proti HPV viru pro chlapce

Očkování proti HPV viru pro... zdravotní pojišťovny hradí například i očkování proti papilomaviru rovněž chlapcům ve věku 13 let. Dosud ho hradily pojišťovny ... papilomavirus (HPV), očkování...

Očkování proti HPV: přínosy a rizika

Očkování proti HPV: přínosy a r... hrdla – zvláště pak ty, které podstoupily očkování ve věku 15–26 let. Nejnovější důkazy podporující toto tvrzení byly právě publik... osob: jednu skupinu tvořily ženy, které v době očkování nebyly infikovány vysoce rizikovými typy HPV, druhou skupinu tvořily všechny že... prekancerózní léze, lidský papilomavirus (HPV), očkování proti...

Nízká proočkovanost proti HPV

děložního čípku, lidský papilomavirus (HPV), očkování proti...

Význam očkování dívek i chlapců proti HPV

očkování dívek i chlapců proti H... hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkování se t... možností boje se zhoubnými nádory je toto očkování skutečně průlomovou a ojedinělou prevencí řady velmi vážných nádorových onemocn...

Očkování proti takzvané HPV infekci

Očkování proti takzvané HPV ...

Proti rakovině čípku bylo očkováno 65 procent dívek. Chlapců přibývá

pojišťovny od roku 2012 hradí očkování pro třináctileté a čtrnáctileté dívky. "Oproti předchozím letům, kdy počty očko...

Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

dosáhnout dostatečně vysokého pokrytí očkováním proti HPV a cervikálním screeningem, pak během příštího půlstoletí (2020–20... děložního hrdla, očkování proti HPV, cervikální screening, lidský papilomavirus, globální stra...

Nádor, za který se ženy stydí. Proti rakovině děložního čípku radí expert očkování

Proti rakovině děložního čípku radí expert očkování... Proti rakovině děložního čípku přitom existuje očkování, o kterém se rozšířil mýtus, že je vhodné pouze pro mladé dívky. Blesk Zprávám ... do budoucna? Video č. 3: David Cibula: Očkování proti HPV viru Video č. 4: David Cibula: Jak probíhá léčba rakoviny dělo...

Beze změny metody screeningu se mortalita karcinomu děložního hrdla nesníží

u vakcinace proti HPV nejrychlejší ze všech očkování. Každoročně se proočkuje zhruba 60 procent dívek a 25 procent chlapců. To nesta...

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku

testů na zjištění HPV infekce nebo o hrazené očkování proti HPV u 13letých dětí. „Zavedli jsme hrazené očkování proti HPV u 13...

Ženy vzkazují ženám: Pojďme společně vymýtit rakovinu děložního čípku

je vyléčitelné. Samozřejmostí by mělo být také očkování dívek a chlapců proti HPV,“ vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí ...

Rakovina zabíjí víc než covid. Evropská unie chce, aby lidé nekouřili a nepili

to proto, že COVID-19 přestane být zřejmě po proočkování evropské populace ještě během tohoto roku v EU zásadním zdravotním problémem, z...

Samoodběrový test k pozvánce na screening

včasné prevenci. Do této kategorie spadá např. i očkování proti HPV, které dlouhodobě v rámci preventivních a bonusových programů podpo...

Papilomaviry berou životy každý den, zájem o očkování ale v Česku klesá

berou životy každý den, zájem o očkování ale v Česku ... účinná prevence. Vliv na vadnoucí zájem o očkování mohou mít dezinformační kampaně i chybějící osvěta... lidský papilomavirus, očkování, karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prevenc...

Na karcinom, kterému lze předejít, v ČR stále ženy umírají

děložního hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování,...

Ve 34 letech jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku, dnes nabádá k prevenci

rozšířila i do uzlin. Nyní chce šířit osvětu o očkování proti rakovině děložního čípku, které sama nepodstoupila a považuje to za chybu... papilomavirus, HPV, očkování, karcinom děložního hrdla, rakovina děložního čípku, prevenc...

Česká republika zažívá renesanci vakcinace proti HPV

děložního hrdla, lidský papilomavirus, HPV, očkování,...

Očkování proti HPV pro dospívající ve věku 11–15 let

Očkování proti HPV pro dospívající ve věku 11–15 let... vzniku rakoviny jater. Nejrozšířenější je ale očkování proti rakovině děložního čípku. To účinkuje i proti dalším nádorům, jejichž pří... papilomavirus, HPV, očkování,...