Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV

7. 1. 2013 | Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI)


Ačkoli v USA je v posledních letech pozorován celkový pokles úmrtnosti na nádorová onemocnění, roste incidence nádorů souvisejících s infekcí lidským papilomavirem (HPV); proto je zapotřebí zvýšit proočkovanost americké populace vakcínou proti HPV, má-li se do budoucna zabránit častějšímu výskytu těchto nádorů. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS), Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Národní onkologický ústav (National Cancer Institute, NCI) a Severoamerická asociace centrálních onkologických registrů (North American Association of Central Cancer Registries, NAACCR) každoročně aktualizují trendy incidence a mortality zhoubných nádorů v USA. V letošní zprávě byl zdůrazněn trend nárůstu incidence nádorů souvisejících s infekcí HPV, který byl vztažen k dosavadnímu pokrytí americké populace očkováním proti tomuto nebezpečnému viru.

Bylo prokázáno, že obě používané vakcíny proti HPV (bivalentní a kvadrivalentní) chrání ženy ve většině případů proti vzniku rakoviny děložního čípku, přičemž jedna z nich (kvadrivalentní) také chrání proti genitálním bradavicím a proti zhoubným nádorům řiti, pochvy a rodidel. Zatím nejsou k dispozici spolehlivé údaje o účinnosti vakcíny v prevenci proti zhoubným nádorům ústní části hltanu (orofaryngu).

Dr. Ahmedin Jemal, který se podílí na americkém Surveillance Research Program, společně se svými kolegy vyhodnotil vzájemný vztah mezi incidencí nádorů souvisejících s HPV a pokrytím populace očkováním proti HPV: využili přitom na údaje o incidenci nádorů z CDC a NCI, a také údaje o úmrtnosti na nádorová onemocnění (z CDC).

Vědci vyhodnotili trendy věkově standardizované incidence a mortality všech zhoubných novotvarů a nejčastěji se vyskytujících novotvarů u mužů a u žen; z celonárodních studií pak byly získány údaje o pokrytí očkováním proti HPV v letech 2008 a 2010, a také o prevalenci Pap testů v roce 2010.

Bylo zjištěno, že v letech 2000–2009 mortalita všech zhoubných nádorů i nadále klesala (a platilo to i pro rakovinu plic, tlustého střeva a konečníku, prostaty, a prsu u žen), ale že se zvýšila mortalita rakoviny jater, slinivky břišní, dělohy a zhoubného melanomu kůže.

Zároveň rostla i incidence těchto nádorů; v této skupině byly i některé nádory spojované s infekcí HPV. V celonárodním měřítku bylo v roce 2010 třemi dávkami vakcíny proti HPV naočkováno 32,0 % dívek ve věku 13–17 let, což poukázalo na nezbytnost dalšího úsilí o zvýšení proočkovanosti populace.

Dr. Marc Brisson z Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital Saint-Sacrement v kanadském Québecu v úvodníku k této studii poznamenal, že vakcinace by se měla zaměřovat na dívky a ženy, neboť to je zřejmě nejefektivnější způsob, jak zajistit účinnost vakcíny na populační úrovni. „Klíčovou prioritou pro veřejné zdraví v USA je najít způsob, jakým lze zvýšit proočkovanost americké populace vakcínou proti HPV,“ konstatovali Kanaďané.

Reference

  1. Jemal A, Simard EP, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2009, featuring the burden and trends in human papillomavirus (HPV)-associated cancers and HPV vaccination coverage levels. Journal of the National Cancer Institute 2013. doi: 10.1093/jnci/djs491

Klíčová slova: očkování proti HPV, zhoubné nádory související s infekcí HPV

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU