Beze změny metody screeningu se mortalita karcinomu děložního hrdla nesníží

10. 9. 2019 | tribune.cz


To, jak se konkrétní zemi daří předcházet karcinomu děložního hrdla, hodně vypovídá o úrovni organizace celého zdravotního systému – a v České republice přes všechno úsilí mortalita spojená s tímto nádorem stagnuje. O tom, proč tomu tak je, redaktorka Medical Tribune hovořila s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., z Onkogynekologického centra Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

Beze změny metody screeningu se mortalita karcinomu děložního hrdla nesníží

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. (Fotografie: IBA LF MU)

Počet žen, které umírají v důsledku karcinomu děložního hrdla, v České republice klesá jen velmi zvolna. Přitom některé země, jako například Austrálie, mohou podle nastoupených trendů v dohledné době dosáhnout téměř úplně eradikace tohoto onemocnění. Proč je v Česku tato mortalita setrvalá, když zde máme dostupnou vakcinaci proti HPV a velmi dobře organizovaný screening?

Vidím dvě zásadní příčiny tohoto neutěšeného stavu. První, která se ale projeví až s časovým odstupem, je nízké využití vakcinace proti lidskému papilomaviru – HPV, tedy proti kauzálnímu původci nádorových změn děložního hrdla. Tento vakcinační program je v České republice nastaven vynikajícím způsobem. Očkuje se celá kohorta dívek i chlapců, kvalitní vakcína je pro děti dostupná zdarma, dětem se mohou se dávat jenom dvě dávky. Přesto proočkovanost klesá – podle pediatrů je tento pokles u vakcinace proti HPV nejrychlejší ze všech očkování. Každoročně se proočkuje zhruba 60 procent dívek a 25 procent chlapců. To nestačí, aby se na populační úrovni něco zásadně změnilo.

Celý článek na webu tribune.cz

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV test, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU