Význam očkování dívek i chlapců proti HPV

12. 7. 2018 | Výbor pro zdravotnictví PSP ČR


V České republice je obdobně jako ve většině vyspělých zemí Evropy zaveden vakcinační program proti lidským papilomavirům. Tyto vakcíny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkování se týká dívek i chlapců. Již delší dobu je známo, že očkování dívek i chlapců proti lidským papilomavirům (HPV) zabraňuje vzniku řady vážných nádorových onemocnění a chrání lidské životy.

Význam očkování dívek i chlapců proti HPV

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ve spektru současných možností boje se zhoubnými nádory je toto očkování skutečně průlomovou a ojedinělou prevencí řady velmi vážných nádorových onemocnění, jako jsou karcinomy hrdla děložního, vulvy, anu, penisu, vaginy, ale také např. karcinomu orofaryngu. Celkem je popsáno cca 150 lidských papilomavirů, z nichž přibližně 40 napadá genitální oblast a jsou tak označovány za celosvětově nejčastěji sexuálně přenášenou chorobou. Právě proti nim toto dostupné očkování chrání a představuje vysoce účinnou prevenci potlačující samotnou příčinu vzniku a rozvoje maligního onemocnění.

V české populaci jde o problém s velkým populačním a epidemiologickým dopadem, neboť počet těchto HPV pozitivních nádorů celkově setrvale narůstá. Ročně v ČR nově onemocní nádory asociovanými s HPV (tzv. incidence) až 2440 pacientů (z toho téměř 900 mužů) a s osobní zkušeností s těmito nádory žije (tzv. prevalence) více než 27 500 osob (z toho 4 900 mužů). S výjimkou karcinomu děložního hrdla (kde se na poklesu počtu nemocných podílí běžící screeningový program) počty těchto nádorových onemocnění každoročně rostou o 3–5 % a onemocnění postihuje i relativně mladé pacienty. Incidence začíná narůstat od věkových kategorií 30–35 let.

Očkování je pro dívky hrazeno od 1. dubna 2012, novelou zákona č. 290/2017 Sb. v srpnu 2017 bylo hrazené očkování rozšířeno také na chlapce. Pro obě pohlaví platí výše uvedené věkové rozmezí (s platností od 1. 1. 2018).

Přiložené prezentace shrnují dostupnost očkování proti HPV v ČR, uvádějí zcela nové údaje o tzv. proočkovanosti a podávají přehled epidemiologie nádorových onemocnění, které mají vztah k infekci HPV v české populaci. Analyzujeme-li pouze očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pak prooočkovanost dívek ve věku 13–14 let dosáhla v roce 2017 úrovně 65 %, avšak jsou u ní patrné vysoké rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR (50–80 %). Dostupná data za roky 2016–2017 neumožňují ještě kvantifikovat proočkovanost chlapců, neboť ti byli zahrnuti do hrazené vakcinace až od r. 2018, resp. konce roku 2017. V letech 2016–2017 bylo očkování hrazeno pouze několika desítkám chlapců ve věku 13–14 let. Ačkoli data týkající se pouze dívek ve věku 13–14 let částečně zkreslují celopopulační odhad v důsledku nedostupnosti údajů o očkování hrazeném přímo klienty, dostatečně věrohodně ukazují na stále existující rezervy v této prevenci. Z toho důvodu má velký smysl občany o přínosu očkování informovat a zvýšit tak jejich účast v hrazeném vakcinačním programu.

Prezentace ke stažení

Související stránky

Klíčová slova: lidský papilomavirus (HPV), proočkovanost, HPV vakcína, zhoubné nádory mající vztah k HPV

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU