Co způsobilo pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie

22. 6. 2015 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Nová analýza ukazuje, že podíl cervikálních lézí vysokého stupně u mladých Američanek se snížil poté, co byly na trh uvedeny vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Tento trend však může být částečně způsoben změnou doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla [1].

Co způsobilo pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výsledky studie byly právě publikovány v Cancer [1], oficiálním časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS). Studie poukazuje na problematiku obtížného monitorování dopadu očkování v době, kdy zároveň probíhají změny v organizaci screeningového programu.

Více než polovinu cervikálních lézí vysokého stupně způsobuje perzistentní infekce HPV, které lze předejít, je-li člověk očkován HPV vakcínou. Monitorování trendu incidence těchto lézí pak může pomoci při hodnocení dopadu HPV vakcinace.

Výzkumný tým pod vedením dr. Susan Haririové z amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) dospěl k závěru, že již v prvních několika letech poté, co bylo v USA zavedeno očkování proti HPV (2008–2012), došlo v celé zemi k výraznému a rovnoměrnému poklesu incidence cervikálních lézí vysokého stupně u žen ve věku 18–20 let, do menší míry pak i u žen ve věkové skupině 21–24 let.

Dr. Haririová podotkla, že cervikální léze vysokého stupně jsou asymptomatické, a že detekovat je lze pouze prostřednictvím běžného cervikálního screeningu. V průběhu této studie však došlo ke změně doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla, proto se výzkumníci soustředili rovněž na trendy v účasti na cervikálním screeningu. „Významnou změnou je zvláště to, že cervikální screening již v USA není doporučován ženám mladším 21 let. V rámci naší studie jsme zjistili výrazný pokles účasti na cervikálním screeningu u 18–20letých žen, což je důsledkem nového doporučení,“ upozornila dr. Haririová. Účast na screeningu poklesla rovněž u 21–24letých žen, ne však do takové míry jako u mladší věkové skupiny. „Domníváme se, že pokles incidence lézí vysokého stupně je převážně odrazem organizačních změn v cervikálním screeningu; částečně však může být i výsledkem HPV vakcinace,“ vysvětlila dr. Haririová. „Největší přínos HPV vakcinace – tedy pokles incidence karcinomu děložního hrdla a dalších zhoubných nádorů souvisejících s HPV infekcí – bude možné vyhodnotit až po mnoha letech, neboť mezi infekcí HPV a vznikem zhoubného nádoru je relativně dlouhá časová prodleva,“ uvedla závěrem dr. Haririová.

Dr. Harinder Brar a Dr. Allan Covens z Torontské univerzity (University of Toronto) v úvodníku k této studii poznamenali, že se jedná o důležitý výzkum, neboť je to historicky první studie, která zkoumá incidenci cervikálních lézí vysokého stupně v „postvakcinační éře“. Autoři úvodníku mj. napsali: „Studie upozorňuje, že ačkoli předběžná data ukazují pokles incidence, výsledky mohou být zavádějící v důsledku změn doporučení pro cervikální screening.“

Reference

  1. Hariri S, Johnson ML, et al. Population-based trends in high-grade cervical lesions in the early human papillomavirus vaccine era in the United States. Cancer 2015. doi: 10.1002/cncr.29266

Klíčová slova: cervikální léze vysokého stupně, cervikální screening, HPV vakcíny

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU