Proočkovanost vakcínou HPV je v USA překvapivě nízká. Američané přemýšlejí, co s tím

14. 3. 2013 | Tisková zpráva UTMB (University of Texas Medical Branch)


Sedm let po zavedení HPV vakcíny je v USA jen velmi nízké procento mladých lidí, kteří dodrželi celé doporučené očkovací schéma. Má-li proočkovanost populace významně vzrůst, bude potřeba vypracovat lepší osvětovou kampaň a prosazovat další programy na financování vakcinace z veřejných prostředků. Takové jsou závěry nového výzkumu z University of Texas Medical Branch (UTMB) v americkém Galvestonu.

Proočkovanost vakcínou HPV je v USA překvapivě nízká. Američané přemýšlejí, co s tím

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ve třech různých studiích, které byly publikovány v odborných časopisech Cancer [1], Human Vaccines & Immunotherapeutics [2] a Vaccine [3] poukazují vědci na „alarmující“ trendy. S využitím dat z průřezové studie 2010 National Health Interview Survey, v níž jsou shromážděny údaje o více než 27 000 dospělých osobách v USA, bylo zjištěno:

  • Více než tři čtvrtiny z téměř 2000 žen ve věkové kategorii 18–26 let vůbec nebylo očkováno HPV vakcínou, zatímco u dalších 10 % nebylo dodrženo kompletní očkovací schéma (tzn. potřebné tři dávky). Dvě třetiny dotazovaných žen v této věkové kategorii uvedly, že se nechtějí nechat očkovat; tento postoj vědci připisují nedostatku informací, chybějícímu doporučení ze strany lékaře či negativnímu mínění laické populace o vakcíně.
  • Vakcinace byla zahájena pouze u 2 % z téměř 3000 chlapců ve věku 9–17 let, přičemž doporučené třídávkové očkovací schéma nebylo dodrženo ani u poloviny z nich (pouhá 0,5 %). Rok 2010 byl prvním celým rokem, kdy bylo očkování proti HPV oficiálně doporučeno i pro chlapce.

Z analýzy údajů soukromých zdravotních pojišťoven z období 2006–2009 vyplynulo:

  • Z 514 soukromě pojištěných chlapců ve věku 9–26 let, u kterých bylo zahájeno očkování proti HPV, bylo očkování v doporučeném rozmezí 12 měsíců dokončeno pouze u 21 % z nich, přičemž míra úspěšnosti dokončeného očkování se s postupem času snižovala.

„Je to první generace, která má možnost nechat se očkovat proti tolik devastujícím typům rakoviny spojovaným s výskytem HPV, jenže většina mladých lidí této příležitosti nevyužívá,“ konstatovala prof. Abbey Berensonová, hlavní autorka studie, která působí na Department of Obstetrics and Gynecology a je ředitelkou Center for Interdisciplinary Research in Women's Health při UTMB. Očkování dívek a chlapců proti HPV je zcela zásadní pro veřejné zdraví. HPV vakcinace je jedním z mála prokázaných způsobů, jak dosáhnout dramatického poklesu incidence zhoubných nádorů.“

Ačkoli jedním z důvodů nedokončení očkovacího schématu je vysoká cena vakcíny, zdaleka nejvýznamnějšími překážkami jsou i nadále nevědomost a neporozumění významu vakcinace. Nejvíce to přitom platí pro nízkopříjmové a/nebo nepojištěné rodiny, a také pro ženy z menšinových skupin populace. Vědci doporučují lepší osvětu, moderní metody komunikace mezi lékařem a pacientem, včetně e-mailů a textových zpráv, důrazné doporučování vakcinace ze strany lékařů, a v neposlední další programy na financování vakcíny z veřejných prostředků: to vše by mohlo napomoci k vyšší proočkovanosti a vyšší míře dokončení očkovacího schématu.

Nejnovější výzkum je dalším kamínkem do mozaiky znalostí o HPV vakcíně. Předchozí studie prof. Berensonové a jejího týmu se zaměřovaly na míru dokončených očkování u dívek a žen ve věku od 9 do 27 let a na rozdíly v ochotě rodičů nechat očkovat své syny a dcery.

Odhaduje se, že v současné době je lidským papilomavirem (HPV) infikováno na 20 milionů Američanů ve věku 15–49 let, a že nejméně 50 % sexuálně aktivních mužů a žen se někdy během svého života HPV nakazí. Virus způsobuje téměř všechny případy rakoviny děložního čípku a téměř 90 % případů genitálních bradavic. Podle vyjádření amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) souvisí HPV rovněž s rakovinou vulvy, vaginy, penisu, řitního kanálu a ústní části hltanu.

„Výsledky našeho výzkumu jasně ukázaly, že je potřeba vyvíjet další osvětu a zdokonalit komunikaci mezi pacienty, rodiči a lékaři na téma zahájení a dokončení HPV očkování, abychom uchránili své děti před vážným onemocněním,“ zdůraznila prof. Berensonová. „Obzvláště důležité je předat rodičům takovou informaci, aby pochopili, že vakcína jim pomůže dosáhnout toho, co snad všichni rodiče pro své děti nejvíce chtějí: chránit je před nemocí.“

Reference

  1. Laz TH, Rahman M, Berenson AB. Human papillomavirus vaccine uptake among 18- to 26-year-old women in the United States. Cancer 2013. doi: 10.1002/cncr.27894
  2. Laz TH, Rahman M, Berenson AB. Human papillomavirus vaccine uptake among 9–17 year old males in the United States: The National Health Interview Survey, 2010. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2013. doi: 10.4161/hv.23190
  3. Hirth JM, Tan A, Wilkinson GS, Berenson AB. Completion of the human papillomavirus (HPV) vaccine series among males with private insurance between 2006 and 2009. Vaccine 2013. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.12.051

Poznámka překladatele

  • V ČR je proočkovanost HPV vakcínou rovněž poměrně nízká. Přečtěte si zprávu HPV proočkovanost v ČR z 26. dubna 2011 na serveru vakciny.net.

Klíčová slova: HPV vakcína, nízká proočkovanost

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU