Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 23

Test na HPV by dokázal „lépe ochránit“ než stěr z děložního čípku

cytologického testu. Byl-li navíc výsledek HPV testu negativní, riziko vzniku cervikálních abnormalit bylo ještě nižší: 0,19 % po j...

Jakou roli hraje test HPV v cervikálním screeningu?

bylo, že u 70 % žen, které měly pozitivní HPV test poté, co na jejich stěru z děložního čípku byly nalezeny LG léze (z anglického ...

HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku

HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku... publikována finská studie, podle níž lze pomocí HPV testu detekovat více abnormálních buněk z děložního čípku než konvenční cytologické ...

Domácí odběrové sady by mohly pomoci detekovat HPV u žen, které se neúčastní cervikálního screeningu

hrdla, který je pak odeslán do laboratoře na HPV test. Testovací sady byly rozdány 27 792 ženám, které ignorovaly dvě předchozí pozv...

Na screeningové vyšetření jen dvakrát za život? Ve Velké Británii možná již brzy

na přítomnost lidského papilomaviru (HPV test) je spolehlivější metodou cervikálního screeningu než současné vyšetření stěru ...

Je bezpečné na prodloužit screeningový interval na tři roky? Za určitých podmínek ano, tvrdí Američané

bezpečný pro ženy, které mají negativní výsledek HPV testu a současně normální výsledek vyšetření stěru z děložního čípku,“ vysvětl...

Test na dva nejrizikovější kmeny HPV by mohl pomoci odhalit ženy nejvíce ohrožené rakovinou děložního čípku

časopise The Lancet Oncology, naznačují, že HPV test by se měl stát primárním screeningovým nástrojem pro odhalení případného onemoc... papilomavirus, HPV test, cervikální s...

Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily

do dvou skupin: 12 330 jich mělo provést domácí HPV test, zatímco zbývajících 12 731 se mělo dostavit na klasický stěr z děložního hrdla... HPV test, vyšetření stěru z děložního čípku, karcinom děložního hrdla...

HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu, tvrdí Američané

HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu... vzniku karcinomu děložního hrdla po negativním HPV testu zůstává i po několika letech nízké, což je obzvláště povzbudivá zpráva pro žen... vyšetření stěru z děložního čípku, HPV test...

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku

z děložního hrdla, je vhodné provést dodatečný HPV test, který spolehlivěji odhalí zvýšené riziko vzniku prekancerózy, neboli předra... hrdla, vyšetření stěru z děložního čípku, HPV test, atypické dlaždicové buňky neurčitého významu (ASC-US), skvamózní intraepi...

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí B... byl jako primární screeningová metoda používám HPV test, nikoli cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla. Za předpokladu, že s vy...

Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

screeningu karcinomu děložního hrdla používat HPV testy. Zavedení HPV testů by mohlo významně prodloužit interval mezi dvěma scree...

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV t... účely cervikálního screeningu lze použít samotný HPV test místo samotného Pap testu či kombinace HPV testu a Pap testu. V prvním článku ... z děložního čípku, lidský papilomavirus (HPV), HPV test, Papanicolaův test, Pap ...

Nový test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla

Jasně tím překonal detekční míru Pap testů a HPV testů, které se používají v běžné klinické praxi, přitom jeho cena je nižší. Takové ... (nazýván též Papanicolaoův test) a s novějšími HPV testy. Kromě toho se výzkumníci snažili zjistit, do jaké míry dokáže nový test u dan...

DNA test na HPV v mnoha ohledech předčí používanou cytologii

papilomavirus, HPV test, cervikální s...

Vyšetření moči jako prevence karcinomu děložního hrdla?

A, Fletcher S, et al. Cross-sectional study of HPV testing in self-sampled urine and comparison with matched vaginal and cervical...

Test na riziko vzniku rakoviny děložního hrdla

děložního čípku, cervikální screening, HPV test, gynekologické ...

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku

společnostmi navrhne zavedení preventivních HPV testů všem ženám po dovršení 35 a 45 let. Záměr podpořily také zdravotní pojišťovny... cytologických nálezů a zároveň provedení HPV testace. Počítáme také se zpracováním analýzy dopadu,“ uvedla Renata Knorová, ... děložního hrdla, cervikální screening, HPV test, gynekologické ...

HPV testy ženám od příštího roku zaplatí pojišťovny

HPV testy ženám od příštího roku zaplatí pojišť... roku posílí zdravotními pojišťovnami hrazené HPV testy pro ženy ve věku 35 a 45 let. Má to ale jednu podmínku. Ženy se musí dostavit ... hrdla je u žen podle odborníků možné citlivými HPV testy. Ty jsou totiž v diagnostice až čtyřikrát přesnější než cytologické vyšetření.... děložního čípku, cervikální screening, HPV test, gynekologické ...

Jednání Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla: duben 2024

děložního hrdla neplnícím podmínku pro provádění HPV testace (provádění 50 000 nebo více vyšetření gynekologické cytologie ročně). Pře...