HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu, tvrdí Američané

30. 7. 2012 | Cancer Research UK


Test na přítomnost HPV provedený na vzorku, který je ženám rutinně odebírán při stěru z děložního čípku, by mohl pomoci lékařům předpovědět, u které ženy se později objeví známky časného karcinomu děložního hrdla – a to až na 18 let dopředu, tvrdí vědci z Americké společnosti pro klinickou patologii (American Society for Clinical Pathology, ASCP) [1].

HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu, tvrdí Američané

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výsledky nejnovějšího výzkumu poukazují na dlouhodobý prospěch z testování na přítomnost HPV jakožto metody první volby – ve srovnání s klasickým cytologickým vyšetřením, které je běžně používáno v současné praxi a při němž se pátrá po abnormálních buňkách v odebraném vzorku.

Hlavním autorem studie je dr. Philip E. Castle, který vysvětlil: „Již dříve jsme věděli, že testováním na vysoce rizikové kmeny HPV můžeme předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla na několik let dopředu; netušili jsme však, že takto vyvozená predikce by mohla mít až osmnáctiletou platnost. Výsledky našeho výzkumu jasně hovoří pro to, aby se testy na HPV staly rutinní součástí poskytované péče.“

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK okomentovala výsledky amerického výzkumu následovně: „Tato studie je dalším důkazem toho, že testování na přítomnost HPV je zřejmě jako metoda cervikálního screeningu účinnější než klasické cytologické vyšetření. Dr. Castle se svými kolegy prokázal, že riziko vzniku karcinomu děložního hrdla po negativním HPV testu zůstává i po několika letech nízké, což je obzvláště povzbudivá zpráva pro ženy s negativním výsledkem. Studie by také mohla pomoci stanovit ideální screeningový interval, pokud by byl cervikální screening založen výhradně na HPV testu.“

Harrisová také poznamenala, že HPV test již byl zaveden do anglického Programu cervikálního screeningu NHS (NHS Cervical Screening Programme, NHSCSP) (2) jakožto sekundární metoda, která by měla pomoci snížit počet zbytečných a invazivních opakovaných vyšetření. „V rámci NHSCSP již probíhá pilotní studie, která používá HPV test jakožto hlavní screeningovou metodu, a jsme velmi zvědavi na její výsledky,“ dodala ještě Harrisová.

Již dlouho je známo, že rakovina děložního čípku vzniká na základě infekce virem HPV. Tato infekce je však velmi běžná – zejména u mladých žen – a ve většině případů se s ní organismus vypořádá sám. Známky onemocnění zhoubným nádorem se proto projeví jen u malého procenta infikovaných žen.

„Průměrně trvá pět až deset let, než se HPV infekce stane perzistentní a progreduje v prekancerózu děložního hrdla; mezi infekcí HPV a invazivním karcinomem děložního hrdla obvykle uplyne 20–25 let,“ prohlásil dr. Castle. „Jinými slovy, u žen s negativním výsledkem HPV testu je vysoce nepravděpodobné, že by se u nich do příštího screeningového vyšetření objevila prekanceróza nebo dokonce karcinom.“

Studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Clinical Oncology, trvala 18 let a bylo do ní zahrnuto více než 19 000 žen, které se účastnily rutinního screeningu.

Z účastnic studie starších 30 let mělo 8,7 % při počátečním vyšetření pozitivní výsledek HPV testu a u 4,3 % byl nalezen abnormální výsledek cytologického vyšetření.

Analýza výsledků ukázala, že HPV pozitivita je spolehlivějším ukazatelem rizika vzniku prekancerózních změn či zhoubného nádoru než abnormální výsledek cytologického vyšetření. U HPV pozitivních žen je navíc vyšší riziko vzniku prekancerózních změn po 10 až 18 letech než u HPV negativních žen, a to bez ohledu na výsledek vstupního cytologického vyšetření.

Ze studie dále vyplynulo, že prodloužení screeningového intervalu ze tří na pět let nezvýší riziko vzniku prekancerózy nebo karcinomu cervixu.

Dr. Castle konstatoval: „Zavedení HPV testu do programu cervikálního screeningu by ženám přineslo hned dvě výhody: jednak by se zvýšila účinnost detekce prekancerózních lézí i karcinomů, jednak by se dal bezpečně prodloužit interval mezi dvěma screeningovými vyšetřeními.“ Dr. Castle ještě poznamenal, že spolehlivější metoda screeningového vyšetření, které je prováděno v delších intervalech, je pro potenciální pacientky přínosem i z psychologického hlediska, neboť nemusí podstupovat tak často dodatečná vyšetření.

Výsledky výzkumu přivítal i dr. Maurie Markman z Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology, ASCO). „Kolegové z ASCP odvedli vynikající práci,“ potvrdil dr. Markman. „Pro změnu standardních doporučení pro cervikální screening sice bude zapotřebí dalšího výzkumu, ale data z této studie již poskytují velmi solidní základ pro definování strategie budoucího screeningového programu.“

Reference

  1. Castle PE, Glass AG, et al. Clinical human papillomavirus detection forecasts cervical cancer risk in women over 18 years of follow-up. Journal of Clinical Oncology 2012. doi: 10.1200/JCO.2011.38.8389

Klíčová slova: lidský papilomavirus, vyšetření stěru z děložního čípku, HPV test

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU