Prevence a screening rakoviny děložního čípku

1. Pravidelné gynekologické prohlídky

Rakovině děložního čípku lze poměrně účinně předcházet pravidelným docházením na každoroční gynekologickou prohlídku. Pravidelné gynekologické vyšetření dokáže objevit tzv. přednádorové stavy (prekancerózy), které lze velice účinně léčit. Samozřejmě jsou případy, které mohou tomuto vyšetření uniknout (nádory endocervikální, které jsou uložení mimo dosah stěru sliznice z čípku), a pokud ty dají vznik již nádorovému onemocnění, pravidelné gynekologické vyšetření je schopno jej objevit v iniciálním stadiu: toto onemocnění je ve více než 95 % případů vyléčitelné. Od objevení prvních přednádorových změn ke zhoubnému nádoru totiž uběhne dost dlouhá doba (kolem tří let).

2. Bezpečný sex

Důležitým preventivním opatřením je partnerská stálost nebo alespoň důsledné používání prezervativu, neboť rakovinu děložního čípku způsobuje v 99 % případů lidský papilomavirus (HPV), který se přenáší pohlavním stykem.

3. Očkování proti HPV

V současné době jsou na českém trhu dostupné tři vakcíny proti infekci HPV s různým rozsahem ochrany. K dispozici je vakcína, která chrání proti 2 vysokorizikovým typům HPV 16 a 18, které jsou prokazatelně nejčastějšími původci karcinomu děložního čípku, dále vakcína, která chrání proti 4 typům HPV - dvěma vysokorizikovým HPV typům 16 a 18 a dvěma nízkorizikovým HPV typům 6 a 11, které vyvolávají většinu případů genitálních bradavic, a nonavalentní vakcína, která chrání proti 9 typům HPV a poskytuje tak nejkomplexnější ochranu před chorobami spojenými s HPV infekcí (rakovina děložního čípku, vulvy, pochvy, řitního otvoru, přednádorové léze a genitální bradavice).

Vakcíny působí preventivně jak proti vzniku karcinomu, tak proti vzniku přednádorových změn, které by později mohly k nádorovému bujení vést. Obsahují neinfekční virové bílkoviny, které jsou schopné v imunitním systému organismu vyvolat tvorbu protilátek. Pokud se tělo následně setká s virovou infekcí, je schopno s pomocí těchto protilátek infekci potlačit.

Vakcíny jsou určeny k prevenci proti infekci HPV. Nejvyššího efektu lze dosáhnout, pokud jsou očkovány dívky a chlapci ještě před zahájením sexuálního života, tj. dříve, než se mohou s infekcí HPV setkat. Ale i očkování po zahájení sexuálního života přináší výrazné snížení rizika rozvoje některého z HPV onemocnění. Vakcínami je možno očkovat dívky i chlapce od 9. roku života. Očkování pro 13tileté děti je hrazené zdravotní pojišťovnou (vždy jedna z dostupných očkovacích látek je plně hrazená, ostatní s doplatkem) a provádí jej dětský praktický lékař. Ženy se mohou naočkovat u svého gynekologa, muži i ženy se mohou obrátit na praktického lékaře, případně očkují i specialisté (urologové, dermatovenerologové, ORL a další).

Očkování chrání ženy a dívky pouze před infekcí těmi typy HPV, proti kterým jsou určeny. Neposkytují ochranu proti ostatním typům HPV. Proto vakcinace není jediným způsobem v ochraně a prevenci proti onemocnění rakovinou děložního čípku. I přes očkování je důležité pravidelně chodit na preventivní gynekologické prohlídky. Jedině tak může lékař sledovat stav buněk děložního čípku, aby bylo možno včas odhalit případné abnormality.

Přehled vakcín, doporučení a odborná stanoviska jsou dostupná na stránkách České vakcinologické společnosti ČLS JEP (http://www.vakcinace.eu/prehled-dostupnych-vakcin).

4. Další preventivní opatření

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je sice nutnou, nikoli však postačující podmínkou pro vznik rakoviny děložního čípku. Na vzniku nádorového onemocnění se podílí řada dalších faktorů, jako je kouření, nezdravá strava a další prvky špatného životního stylu. Bližší informace o prevenci nádorových onemocnění najdete například na stránkách Masarykova onkologického ústavu.