Jednání Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla: duben 2024

29. 5. 2024 | Národní screeningové centrum


V úterý 30. dubna 2024 se on-line formou uskutečnilo jednání Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla.

Jednání Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla: duben 2024

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Předmětem tohoto jednání Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla byly zejména následující body:

  • Představení výsledků rozesílky dopisu laboratořím zapojeným do screeningu karcinomu děložního hrdla neplnícím podmínku pro udělení Statutu (provádění 20 000 nebo více vyšetření ročně). Představení reakcí pracovišť a jednotlivé důvody k neplnění výše uvedené podmínky za rok 2022 dle dat NRHZS.
  • Představení výsledků rozesílky dopisu pracovištím screeningu karcinomu děložního hrdla neplnícím podmínku pro provádění HPV testace (provádění 50 000 nebo více vyšetření gynekologické cytologie ročně). 
  • Představení informace ke sdílenému screeningovému záznamu, jehož cílem je v reálném čase zpřístupnit informace o provedených vyšetřeních a klinických údajích v oblasti screeningových a preventivních programů mezi jednotlivými lékaři stejných, ale i dalších relevantních) odborností.
  • Diskuze k podnětu jedné ze zdravotních pojišťoven ohledně odpovědnosti za vykazování více výkonů cervikovaginální cytologie na jedno rodné číslo pacientky za rok.

Zápis z jednání komise je k dispozici na Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví (odkaz vede na PDF soubor na webu ppo.mzcr.cz, 282 kB)

Klíčová slova: cervikální screening, Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU