Léčba rakoviny děložního čípku

Časně objevené nádory dnes lze úspěšně vyléčit. Čím později však k odhalení dojde, tím náročnější, dražší a bohužel i méně úspěšná je léčba. Přes možnosti časné diagnostiky dnes u nás ročně umírá na rakovinu děložního čípku 330 až 350 žen – většinou v důsledku podceňování pravidelných gynekologických prohlídek.

  • časných stadií nádorů, omezených ještě na dělohu, postačí většinou chirurgická léčba. U nádorů do 3 mm se většinou jedná o konizaci, podobně jako u přednádorových stavů. Tento malý chirurgický zákrok většinou nijak nesníží možnost otěhotnění pacientky v budoucnu.
  • pokročilejších nádorů už je potřeba odstranit dělohu s okolními tkáněmi a spádové pánevní lymfatické uzliny. Tyto operace jsou již náročné a provádějí se na specializovaných onkogynekologických pracovištích, která mají zkušenosti s přesnou diagnostikou rozsahu onemocnění a následně i s operační léčbou. Tyto nádory bohužel postihují i ženy ve fertilním (plodném) věku, kterým radikální operace s odstraněním dělohy znemožní těhotenství.
  • nádorů, které se již šíří do okolí, přichází ke slovu radioterapie. Její účinek se zvyšuje současně podávanou chemoterapií (chemoradioterapie). I u pokročilejších stadií lze těmito metodami vyléčit vysoké procento žen.

Následky léčby

Úspěšnost léčby a její následný vliv na kvalitu života a celkový zdravotní stav závisí na tom, ve kterém stadiu bylo onemocnění zachyceno, a s tím související zvolenou léčbou:

  • Po jednoduchých zákrocích, jako je konizace děložního čípku, se obvykle nevyskytují žádné dlouhodobější problémy. Objevuje se pouze krátkodobé krvácení a na určitou dobu je nutné omezit pohlavní styk. Je-li zákrok omezen pouze na děložní hrdlo a není nutný operační zásah do dělohy či její odnětí, není obvykle ani snížena možnost otěhotnění.
  • Razantnější způsoby léčby, jako je chemoterapie nebo chemoradioterapie, s sebou nesou větší zátěž jak pro ženu samou, tak pro její okolí. Kromě vedlejších zdravotních obtíží, které zpravidla léčbu doprovází, jde o zhoršení kvality života a vysoké zatížení psychiky.

Včasné odhalení rakoviny děložního čípku tedy znamená účinnější léčbu, která má navíc mnohem menší následky než léčba zanedbaného onemocnění. Proto je důležité, aby ženy chodily na pravidelné gynekologické prohlídky.