Dostala jste pozvánku na vyšetření?

Divíte se, proč Vás zdravotní pozvala k vyšetření? Stručně řečeno, spadáte do tzv. cílové populace cervikálního screeningu: každá žena ve věku od 15 let výše má v České republice nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je jedenkrát ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ve věku od 25 let výše Vás na tuto preventivní prohlídku pozve Vaše zdravotní pojišťovna, pokud jste do té doby na preventivní gynekologické vyšetření nechodila.

Bližší informace se dozvíte v článku Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů.