DNA test na HPV v mnoha ohledech předčí používanou cytologii

18. 2. 2019 | zena-in.cz


V Česku je právě v běhu velká studie o prevenci rakoviny děložního čípku. Lékaři na tisícovkách žen ověřují přínosy HPV DNA testu, který v mnohém předčí používanou cytologii. K čemu po prvním roce dospěli a proč by měly o této možnosti vyšetření uvažovat všechny ženy nad 30 let? Nejen na to nám odpověděl prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a hlavní odborný garant studie.

DNA test na HPV v mnoha ohledech předčí používanou cytologii

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

V čem spočívá rozdíl mezi cytologií a HPV DNA testem?

Cytologický stěr má za cíl odhalit předrakovinové změny, zatímco HPV DNA test ukazuje na přítomnost infekce, která může změny vyvolat. Cytologický stěr vyhodnocuje strukturální změny buněk děložního čípku. Ty mohou být kromě vlivu HPV infekce způsobeny řadou různých dalších příčin, často jsou důsledkem hormonálních, reparačních nebo zánětlivých změn. K přesnosti výsledku navíc přistupuje ještě významná míra subjektivity při hodnocení. Samostatný cytologický stěr tak může být častěji falešně pozitivní, ale bohužel i falešně negativní. Test na průkaz DNA HPV je plně automatizovaný, laboratorní test, který poskytuje výsledek pozitivní, nebo negativní a díky tomu mnohem přesněji dokáže identifikovat možné riziko. Zcela navíc odpadá vliv jiných faktorů i subjektivní hodnocení.

Celý rozhovor na zena-in.cz

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV test, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU