HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku

30. 4. 2010 | Cancer Research UK


Dvě různé studie poukazují na to, že test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) by se dal rutinně využívat v národních programech cervikálního screeningu.

HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

V odborném časopise British Medical Journal byla publikována finská studie, podle níž lze pomocí HPV testu detekovat více abnormálních buněk z děložního čípku než konvenční cytologické vyšetření [1].

Druhá – tentokrát britská – studie byla zveřejněna v British Journal of Cancer a vyplývá z ní, že s využitím HPV testu by se u žen starších 30 let mohl prodloužit screeningový interval [2].

V první studii byly analyzovány údaje Finského onkologického registru o 58 076 ženách z jižního Finska ve věku 30–60 let, které se v letech 2003–2005 účastnily rutinního programu cervikálního screeningu.

Polovina těchto žen byla testována na HPV, zatímco druhá polovina podstoupila jen běžný stěr z děložního čípku. Všechny ženy pak byly sledovány průměrně po dobu 3,3 roku.

Výzkumníci zjistili, že s využitím HPV testu lze lépe detekovat abnormálně změněné buňky než s využitím konvenčního screeningového vyšetření; tento závěr již dříve publikovali v jiných studiích.

Finští vědci v závěru své studie uvádějí: „Měl by být zaveden organizovaný pilotní program HPV screeningu – a pokud budou jeho výsledky příznivé, měl by být tento program rozšířen na celonárodní úroveň.“

Druhou studii prováděli vědci z Queen Mary, University of London, kteří se rovněž zabývali úlohou HPV testu při detekci buněčných abnormalit u žen ve věku 30 a více let.

Jejich studie zahrnovala více než 11 000 žen z celé Velké Britáie, kterým byly odebrány dva vzorky: jeden byl podroben konvenčnímu cytologickému rozboru, zatímco druhý vzorek byl odeslán na HPV test.

Výzkumníci zjistili, že ženám s negativním výsledkem HPV testu hrozilo během příštích šesti let nižší riziko výskytu CIN2+ (abnormálních) buněk než těm, které měly negativní výsledek cytologie.

Jedním z výzkumníků byl i Prof. Jack Cuzick, který nastínil možnost, že interval screeningového vyšetření by se dal prodloužit, pokud by se HPV test využíval jako primární screeningová metoda.

Hlavním autorem byl David Mesher z Centra epidemiologie, matematiky a statistiky při Queen Mary, University of London, který k výsledkům studie dodal: „Tyto údaje ukazují, že negativní výsledek HPV testu nabízí větší jistotu před rizikem vzniku CIN2+ ve srovnání s normálním výsledkem cytologie.“

Dr. Claire Knightová z Cancer Research UK poznamenala: „Obě tyto studie nám pomáhají lépe pochopit, jak lze využít HPV test při detekci buněčných abnormalit. Je velmi důležité monitorovat screeningové programy a hledat způsoby, jak je ještě více zefektivnit.“

Reference

  1. Anttila A, Kotaniemi-Talonen L, et al.. Rate of cervical cancer, severe intraepithelial neoplasia, and adenocarcinoma in situ in primary HPV DNA screening with cytology triage: randomised study within organised screening programme. British Medical Journal 2010. doi: 10.1136/bmj.c1804
  2. Mesher N, Szarewski A, et al. Long-term follow-up of cervical disease in women screened by cytology and HPV testing: results from the HART study. British Journal of Cancer 2010. doi: 10.1038/sj.bjc.6605619

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV, rakovina děložního čípku, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU