Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Gynekologické vyšetření

z dalších screeningových programů? Mamografický screening (preventivní vyšetření na rakovinu prsu): kam se obrátit? Kolorektální screen...


Počet nalezených aktualit: 29

Cervikální screening

dalších screeningových programů? Mamografický screening (preventivní vyšetření na rakovinu prsu): jak se objednat? Kolorektální ...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děl...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, zhoubné ná...

Kampaň proti rakovině

zájem je o mamografická vyšetření (mamografický screening), výrazně vzrostl i počet provedených screeningových kolonoskopií (kolo... mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Adresné zvaní na prohlídky

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Konference PREVON 2017 zpřístupnila prezentované materiály

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děl...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné nádo...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

hrdla, screening kolorektálního karcinomu, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

onkologický program České republiky, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Covid zasadil ránu léčbě rakoviny. Lidé chodí s pokročilejšími nádory, vyléčených bude méně

nádory, preventivní prohlídky, mamografický screening, cervikální screening, COVID-19, k...

Onkologové: U pacientek převážily obavy z covidu nad strachem z rakoviny

prevence, zhoubné nádory, mamografický screening, cervikální s...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Pokrok v léčbě rakoviny. Za deset let se naděje na přežití zhoubných nádorů zvětšila i o třetinu

nádory, přežití, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Preventivní screeningová vyšetření

Česku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění: mamografický screening, cervikální screening a kolorektální screening. Videoreportáž najdete na web...

První rozesílka reportů screeningových programů za rok 2022

programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...