První rozesílka reportů screeningových programů za rok 2022

22. 5. 2024 | Národní screeningové centrum


Dnes proběhla první rozesílka reportů praktickým lékařům s informacemi, které se týkají jejich pracoviště v jednotlivých screeningových programech za rok 2022.

První rozesílka reportů screeningových programů za rok 2022

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Jedná se o programy mamografického screeningu, cervikálního screeningu a kolorektálního screeningu. V reportech lékaři najdou informaci o míře zapojení jejich pracoviště v jednotlivých programech, souhrnné údaje za celou ČR a také informaci o tom, jak si stojí jejich pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti v ČR. Reporty byly vypracovány z pověření komisí pro jednotlivé screeningové programy při MZ ČR, konkrétně:

Reporty obsahují data, která jsou ze strany praktických lékařů předávána zdravotním pojišťovnám a následně sdílena na ÚZIS ČR do Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Součástí rozesílky byl také dotazník pro praktické lékaře s cílem zjištění, jaké mají lékaři se screeningy zkušenosti.

Klíčová slova: screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU