Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 7

Stanovisko AACL: Proč nebyla jako standardní metoda pro Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla zvolena cytologie z tekutého média (LBC)?

obecně uznanou největší slabinou Pap testu (cytologického stěru z hrdla) je jeho neprovedení, pokud se žena nedostaví, po...

Je bezpečné na prodloužit screeningový interval na tři roky? Za určitých podmínek ano, tvrdí Američané

vyšší vypovídací hodnotu než samostatně provedný Pap test (tzn. vyšetření stěru z děložního čípku)... let po počáteční infekci. Ačkoli zavedením Pap testu se dramaticky snížila incidence i mortalita rakoviny děložního čípku, začlen... papilomavirus, HPV, Pap test, karcinom děložního hr...

Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV

HPV v letech 2008 a 2010, a také o prevalenci Pap testů v roce 2010. Bylo zjištěno, že v letech 2000–2009 mortalita všech zhou...

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku

jako „Papanicolaův test“ nebo zkráceně „Pap test“) je běžnou metodou cervikálního screeningu. Buňky získané ze stěru jsou prozko...

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test... test“ či zkráceně „Pap test“). K takovému závěru dospěli autoři dvou studií, které byly právě publiko... lze použít samotný HPV test místo samotného Pap testu či kombinace HPV testu a Pap testu. V prvním článku [1] dr. Warner Huh z ame... (HPV), HPV test, Papanicolaův test, Pap test...

Devítivalentní vakcína proti HPV vykazuje dlouhodobou účinnost

cervikálního screeningu, které jsou založené na Pap testu (vyšetření stěru z děložního čípku) či testu na HPV infekci, a díky nim se v t...

Nový test má velmi vysokou citlivost pro karcinom děložního hrdla

15 744 žen. Jasně tím překonal detekční míru Pap testů a HPV testů, které se používají v běžné klinické praxi, přitom jeho cena je ni... nový „epigenetický“ test se stávajícím Pap testem (nazýván též Papanicolaoův test) a s novějšími HPV testy. Kromě toho se výzku...