Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla: dodatky k 2. vydání

17. 9. 2015 | cancercontrol.eu


Evropská komise vydala dodatky k druhému vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla.

Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla: dodatky k 2. vydání

Obrázek: European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition

Směrnice pro screening karcinomu děložního hrdla prosazují bezpečnou, spravedlivou, spolehlivou a nákladově efektivní zdravotní péči, která maximalizuje užitek pro ženy účastnící se screeningu a zároveň minimalizuje nežádoucí účinky screeningového programu. Evropské směrnice z roku 2008 [1] obsahují vůdčí principy a doporučení založená na důkazech (evidence-based recommendations) za účelem zajištění kvality screeningu. Těchto principů a doporučení by se jednotlivé členské státy EU měly držet při zavádění screeningových programů.

V letošním roce byly vydány dodatky [2] evropských směrnic pro screening karcinomu děložního hrdla, které se zaměřují nejen na testování přítomnosti lidského papilomaviru (HPV) a organizaci screeningových programů založených na testu HPV nebo na cytologickém vyšetření, ale také na zavádění očkovacích programů proti HPV. Nové dodatky položily základ pro další vývoj všeobecných evropských směrnic v příštích letech.

Publikaci si můžete stáhnout z on-line knihkupectví EU (bookshop.europa.eu).

Reference

  1. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2008. ISBN 978-92-79-07698-5. doi: 10.2772/44215
  2. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition: Supplements. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. ISBN: 978-92-79-48538-1. doi: 10.2875/859507

Klíčová slova: cervikální screening, screening karcinomu děložního hrdla, Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU