Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

5. 5. 2011 | Cancer Research UK


Lopinavir – lék, který se běžně používá u HIV pozitivních pacientů – by mohl v mnoha případech zabránit vzniku rakoviny děložního čípku, a to selektivním usmrcováním buněk, které jsou infikovány lidským papilomavirem (HPV). Tvrdí to alespoň nová laboratorní studie, která byla právě publikována v odborném časopise Antiviral Therapy [1].

Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci z anglické University of Manchester ve spolupráci se svými kanadskými kolegy dospěli k závěru, že antivirotikum [1] lopinavir útočí mj. na lidský papilomavirus (HPV), který je příčinou téměř všech případů onemocnění rakovinou děložního čípku. Přesněji řečeno, lopinavir v HPV-infikovaných buňkách „zapíná“ přirozené obranné mechanismy.

Nově publikovaná studie navazuje na dřívější výzkumnou činnost tohoto vědeckého týmu, který již v roce 2006 při laboratorních testech zjistil, že lopinavir by se možná dal využívat jako profylaktická léčba [2] rakoviny děložního čípku.

Ačkoli v řadě rozvinutých zemí jsou programy cervikálního screeningu nesmírně účinné a vedly k výraznému poklesu výskytu rakoviny děložního čípku i úmrtnosti na toto onemocnění, z celosvětového hlediska se rakovina děložního čípku řadí k nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorům u žen – a více než 273 000 žen na ni každoročně umírá.

V mnoha zemích jsou již dostupné očkovací látky, které mají zabránit šíření HPV. Vědci však upozorňují na to, že očkování nevyléčí ženy, které už byly předtím infikovány, a zejména na to, že vakcína nechrání proti všem typům HPV.

Nyní se ukázalo, že lopinavir blokuje činnost některých životně důležitých enzymů v buňkách, které byly infikovány HPV. Z dosavadního výzkumu bylo jasné jen to, že lopinavir selektivně útočí na HPV-pozitivní buňky, vědci však až dosud nerozuměli mechanismu tohoto působení.

Nová studie odhalila, že lopinavir působí toxicky na buňky infikované HPV proto, že znovu zapíná součást přirozeného obranného mechanismu (konkrétně protein označovaný jako ribonukleáza L), takže imunitní systém je schopen rozpoznat a zničit škodlivý virus.

Prvním autorem studie je dr. Ian Hampson z manchesterské School of Cancer and Enabling Sciences, který vysvětlil: „Od té doby, co jsme publikovali výsledky našeho dřívějšího výzkumu, se nám podařilo prokázat, že lopinavir selektivně likviduje nerakovinné buňky infikované virem HPV, zatímco zdravé buňky nechává prakticky bez povšimnutí. To je velmi významné zjištění, neboť buňky, na které lopinavir útočí, se ještě nezvrhly v rakovinné buňky, ale už mají velmi blízko k buňkám, které se nacházejí v prekancerózních lézích hrdla děložního. Navíc se nám podařilo dokázat, že lopinavir likviduje tyto HPV-infikované buňky opětnou aktivací dobře prozkoumaného protivirového obranného mechanismu, který je účinkem HPV potlačen.“

Dr. Hampson však upozornil na to, že aby byl lopinavir účinný proti HPV, musel by být pacientkám podáván v 10-15krát vyšší koncentraci, než je běžná dávka, kterou užívají HIV-pozitivní pacienti ve formě tabletek. Dr. Hampson dále prozradil, že lopinavir by se musel aplikovat přímo – formou krému nebo pesaru, aby působil přímo na HPV-pozitivní nerakovinné buňky děložního čípku.

Spoluautorka studie dr. Lynne Hampsonová potvrdila, že výsledky jsou „fascinující“, neboť lopinavir selektivně působí na buňky infikované HPV. Dodala však, že před uvedením přípravku do klinické praxe bude zapotřebí ještě uskutečnit klinické studie, které mj. prokážou bezpečnost nanášení přípravku přímo na kůži.

Poznámky překladatele

  1. Antivirotikum je obecné označení léku, který působí proti virům.
  2. Profylaxe nebo profylaktická léčba je ochrana před určitou nemocí, která by mohla nastat (léčebnými prostředky, léky nebo očkováním). Příkladem je podání „protitetanové“ injekce po poranění nebo používání fluoridových tabletek jako prevence proti zubnímu kazu.

Reference

  1. Batman G, Oliver A, et al. Lopinavir up-regulates expression of the antiviral protein ribonuclease L in human papillomavirus-positive cervical carcinoma cells. Antiviral Therapy 2011. doi: 10.3851/IMP1786

Klíčová slova: lopinavir, lidský papilomavirus, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU