Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 1

Lék pro HIV-pozitivní pacienty jako prevence rakoviny děložního čípku?

Lopinavir – lék, který se běžně používá u HIV pozitivních pacientů – by mohl v mnoha příp... kolegy dospěli k závěru, že antivirotikum [1] lopinavir útočí mj. na lidský papilomavirus (HPV), který je příčinou téměř všech případů ... lopinavir, lidský papilomavirus, karcinom děložního hrd...