Rakovina děložního čípku postihuje ženy v každém věku

11. 5. 2009 | Cancer Research UK


Britský Ústav pro výzkum rakoviny (Institute for Cancer Research) nedávno publikoval studii, která doporučuje, aby se u žen pokračovalo v pravidelném cervikálním screeningu i poté, co dosáhnou věku 50 let [1].

Rakovina děložního čípku postihuje ženy v každém věku

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V Anglii jsou ženy ve věku 25–49 let zvány na cervikální screening každé tři roky, ženy ve věku 50–64 let jsou pak zvány každých pět let. Anglické ženy nad 50 let věku nejsou zvány tak často jako mladší ženy z toho důvodu, že v této věkové skupině se rakovina děložního čípku vyskytuje o něco méně často a někteří odborníci dokonce navrhli, že horní věkový limit pro britský program cervikálního screeningu (NHS Cervical Cancer Screening) by se měl snížit.

Podle závěrů nejnovější studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise British Journal of Cancer, jsou však při cervikálním screeningu detekovány abnormality i u žen ve věku od 50 let výše, ačkoli cytologické stěry, které tyto ženy podstoupily jako čtyřicátnice, byly vyhodnoceny jako negativní.

Britští vědci studovali skupinu 57 000 starších žen, u nichž byly výsledky cytologických stěrů alespoň dvakrát negativní v době, kdy bylo těmto ženám 40–49 let, a další stěr proběhl v době, kdy tyto ženy překročily věkovou hranici 50 let. Tato rozsáhlá studie se zabývala výsledky screeningových vyšetření z období 1988–2003.

Hlavním koordinátorem studie byl Dr. Roger Blanks, který vysvětlil, že pokud by byl cervikální screening u věkové skupiny nad 50 let zrušen, pak by téměř dvě třetiny vážných prekancerózních lezí typu „CIN 3“ zůstaly neodhaleny.

Významným faktem je i to, že studie se zabývala pouze ženami z britských okresů Berkshire, Oxfordshire, Somerset a Dorset, kde je frekvence výskytu rakoviny děložního čípku nižší než v jiných oblastech Velké Británie. To znamená, že v celostátním měřítku by bylo procento nezachycených abnormalit na děložním hrdle u nevyšetřovaných žen starších 50 let ještě vyšší.

„Naše studie se stane podkladem pro diskusi, zda pokračovat či nepokračovat ve screeningu žen starších 50 let, u nichž byly výsledky předchozích vyšetření negativní,“ dodal Dr. Blanks. „Ukazuje se, že cervikální screening je přínosem i pro starší ženy.“ Dr. Blanks připustil, že v této diskusi musí být výhody cervikálního screeningu porovnány s případnými nevýhodami, jako je zejména „overdiagnosis“ (Pozn. 1), zbytečné znepokojování žen, a v neposlední řadě i finanční náklady na vyšetření.

Ačkoli dr. Blank uznává, že riziko vzniku karcinomu děložního hrdla s rostoucím věkem mírně klesá, přiklání se k zachování cervikálního screeningu i ve vyšších věkových kategoriích: „Nyní máme důkazy, že stále existuje riziko, že u starších žen bychom mohli zanedbat jak nádory, tak rozsáhlé přednádorové změny. Dlouhodobé sledování této kohortní studie nám pak umožní analyzovat další skupiny žen, jejichž předchozí cytologické stěry byly dlouhodobě vyhodnocovány jako negativní, a pomůže nám určit, zda opravdu existují skupiny s velmi nízkým rizikem, u kterých už další screeningová vyšetření nebudou nutná.“

Britská ministryně zdravotnictví Ann Keenová výsledky nového výzkumu uvítala s tím, že studie znovu potvrdila přínos cervikálního screeningu pro ženy až do věku 64 let. „Britský program cervikálního screeningu je velkým úspěchem, který je mezinárodně uznáván jako špičkový a každoročně zachrání 4 500 životů,“ podotkla ministryně.

Většina případů rakoviny děložního čípku se vyskytuje u žen, které jsou infikovány lidským papilomavirem (HPV), což je infekce běžně přenášená pohlavním stykem. Dr Anne Szarewski, která pracuje jako klinická konzultantka pro britskou organizaci Cancer Research UK, potvrdila: „Je známo, že pohlavně přenosné infekce se u lidí nad 45 šíří rychleji než u jakékoli jiné věkové skupiny. Možná je to důsledek rostoucího počtu rozvodů a navazování nových vztahů ve zralejším věku. Víme také, že screening zachraňuje životy – tento vzkaz snad v posledních měsících zazněl dostatečně hlasitě (Pozn. 2). Jenže screening je důležitý nejen pro ženy ve věku Jade Goodyové, ale i pro ženy od 50 let výše, proto neváhejte a choďte na pravidelná screeningová vyšetření.“

Poznámky překladatele

  1. Anglický výraz overdiagnosis (stále častěji se používá český ekvivalent „zbytečná diagnóza“) označuje nádory, které by nebyly zachyceny ani léčeny, kdyby screeningový program neexistoval – a které by se zřejmě neprojevily žádnými příznaky, ani by v největší pravděpodobností neznamenaly ohrožení zdraví nebo života.
  2. Na jaře 2009 podlehla rakovině děložního čípku Jade Goodyová, hvězda britské reality show.

Reference

  1. Blanks RG, Moss SM, et al. Risk of cervical abnormality after age 50 in women with previously negative smears. British Journal of Cancer 2009. doi: 10.1038/sj.bjc.6605069

Klíčová slova: rakovina děložního čípku, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU