Vyšetření moči jako prevence karcinomu děložního hrdla?

29. 4. 2019 | Tisková zpráva Manchesterské univerzity


Za účelem prevence karcinomu děložního hrdla je vyšetření moči možná stejně efektivní jako vyšetření stěru z děložního čípku. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla provedena na Manchesterské univerzitě (University of Manchester) a publikována v odborném časopise BMJ Open [1]. Výzkumníci zjistili, že obě metody dokážou stejně spolehlivě odhalit přítomnost vysoce rizikového typu lidského papilomaviru (hrHPV), který způsobuje karcinom děložního hrdla.

Vyšetření moči jako prevence karcinomu děložního hrdla?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři studie tvrdí, že vyšetření moči by mohlo pomoci zvýšit podíl žen, které se účastní programu cervikálního screeningu. Jen ve Velké Británii je karcinom děložního hrdla diagnostikován každoročně u více než 3 000 žen (Pozn. 1).

Vyšetření moči by mohlo sehrát významnou roli i v rozvojových zemích, kde se karcinom děložního hrdla vyskytuje až 15krát častěji než v západní Evropě a kde vyšetření stěru z děložního čípku není snadno dostupné. V evropských programech cervikálního screeningu jsou abnormální změny na čípku nalezeny přibližně u 5 % vyšetřených žen, v některých zemích se rutinně testuje i přítomnost HPV. Ženy s abnormálními změnami na děložním čípku jsou odeslány na kolposkopii, kde je čípek prozkoumán důkladněji, z abnormálně se jevících oblastí jsou odebrány vzorky tkáně a žena podstoupí léčbu dříve, než tyto změny progredují do zhoubného nádoru. Britští vědci tvrdí, že pro detekci hrHPV infekce jsou vhodné nejen vzorky tkáně odebrané z čípku či vaginální vzorky odebrané pomocí samoodběrových sad, ale i vzorky moči.

Karcinom děložního hrdla se vyskytuje nejčastěji u 30–35letých žen. Ačkoli prekancerózní léze jsou detekovatelné 5–10 let před vznikem zhoubného nádoru, poměrně velké procento žen se bohužel neúčastní cervikálního screeningu, který prokazatelně pomáhá předcházet vzniku karcinomu děložního hrdla.

Hlavní autorkou studie je dr. Emma Crosbieová, která konstatovala: „Výsledky naší studie jsme opravdu nadšeni, neboť se domníváme, že mají potenciál výrazně zvýšit míru účasti v programu cervikálního screeningu v nejohroženějších skupinách populace. Mnoho mladých žen se tomuto screeningovému programu vyhýbá jen proto, že je pro ně představa vyšetření nepříjemná, zvláště mají-li nějaké gynekologické potíže, jako např. endometriózu.“

Dr. Crosbieová ještě dodala: „Do jisté míry pomáhají osvětové kampaně, které přesvědčují ženy a dívky, aby se cervikálního screeningu účastnily. Kampaň Jade Goodyové, která karcinomu děložního hrdla bohužel sama podlehla, přiměla k vyšetření přibližně 400 000 britských žen, které se až do té doby screeningového programu neúčastnily (Pozn. 2). Efekt osvětových kampaní bohužel nevydrží dlouho a po nějaké době účast zase opadne. Je tedy zřejmé, že potřebujeme udržitelnější řešení.“

Existuje přibližně 100 různých typů HPV, přičemž některé z nich souvisejí se vznikem karcinomu děložního hrdla, zatímco jiné způsobují odlišné zdravotní potíže, jako jsou např. genitální bradavice. Většinu případů karcinomu děložního hrdla způsobují vysoce rizikové typy HPV, konkrétně HPV 16 a HPV 18.

Do studie bylo zahrnuto 104 žen, které se dostavily na kolposkopické vyšetření v manchesterské St Mary’s Hospital. Ke stanovení přítomnosti HPV byly používány testovací sady od dvou různých výrobců, Roche a Abbott. Přibližně u dvou třetin testovaných žen byla prokázána přítomnost jakéhokoli vysoce rizikového typu HPV, u třetiny pak přítomnost HPV 16 nebo HPV 18. Prekancerózní změny, které vyžadovaly léčbu, byly nalezeny u celkem 18 žen. V případě testovací sady Roche detekováno 15 z těchto případů, a to ve vzorcích moči, vaginálních stěrů i stěrů z děložního čípku. V případě testovací sady Abbot to bylo 15 případů (vzorky moči a vaginálních stěrů) a 16 případů (vzorky stěrů z děložního čípku).

Dr. Crosbieová závěrem konstatovala: „Výsledky naší studie přinášejí principiální důkaz toho, že vyšetření moči na přítomnost HPV může zachytit i prekancerózy. Případnému zavedení této metody do běžné klinické praxe však musí předcházet studie na výrazně větším počtu žen. Doufáme, že se tak stane brzy. Vzorky moči lze odebrat velmi snadno a většina nemocnic v rozvinutém i rozvojovém světě je vybavena k jejich zpracování i vyšetření. Věříme, že se nám podařilo najít nový způsob boje proti karcinomu děložního hrdla, kterému celosvětově podlehnou statisíce žen.“

Poznámky překladatele

  1. Podrobné informace o epidemiologii karcinomu děložního hrdla v ČR najdete na stránce Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice.
  2. Příběh Jade Goodyové zvedl v Anglii účast v cervikálním screeningu (28. 10. 2009)

Reference

  1. Sargent A, Fletcher S, et al. Cross-sectional study of HPV testing in self-sampled urine and comparison with matched vaginal and cervical samples in women attending colposcopy for the management of abnormal cervical screening. BMJ Open 2019; 9(4):e025388. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025388

Klíčová slova: vyšetření moči, karcinom děložního hrdla, vysoce rizikové typy lidského papilomaviru, vysoce rizikové typy HPV, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU