Protikuřácká opatření a protinádorové vakcíny by mohly významně snížit úmrtnost na rakovinu

6. 3. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Má-li se významně snížit celosvětová úmrtnost na nádorová onemocnění, je potřeba zejména v nejchudších zemích přijmout účinná opatření namířená proti taktice tabákového průmyslu a zlepšit dostupnost protinádorových vakcín. K takovým závěrům dospěli autoři zprávy, která byla právě publikována v odborném časopise Science Translational Medicine [1].

Protikuřácká opatření a protinádorové vakcíny by mohly významně snížit úmrtnost na rakovinu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Zpráva přehledně shrnuje závěry historicky prvního setkání nejvyšších představitelů předních organizací podílejících se na onkologickém výzkumu, které působí v mnoha zemích na celém světě, v nichž žije více než polovina světové populace.

Hlavní příčinou vzniku nádorových onemocnění je celosvětově kouření tabáku ve všech jeho podobách. Dr. Harpal Kumar, výkonný ředitel britské organizace Cancer Research UK, a dr. Harold Varmus, ředitel amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute), společně vyzvali vlády zemí celého světa, aby upřednostnily zdraví svých občanů před finančními zisky, které jim nabízejí tabákové společnosti.

Experti doporučili i konkrétní opatření, jak tohoto cíle dosáhnout. Řadí se mezi ně vyšší zdanění tabákových výrobků, přesvědčování zdravotníků, aby pacientům šli příkladem a sami přestali kouřit, či ochrana nejchudších zemí před dravým marketingem tabákového průmyslu.

Autoři také zdůraznili, že je potřeba vyvinout daleko více úsilí o lepší dosažitelnost HPV vakcíny a vyšší proočkovanost populace, neboť HPV vakcína prokazatelně chrání před rakovinou děložního čípku. Proočkovanost je nízká dokonce i v rozvinutých zemích: například v USA je očkována zhruba jen asi třetina dívek.

Zpráva také poukazuje na nutnost dalšího výzkumu vakcín proti ostatním infekcím vedoucím ke vzniku zhoubných nádorů, jako je např. hepatitida C či virus Epsteina-Barrové (EBV).

Zpráva dále upozorňuje na důležité oblasti, na které by se měly zaměřit vlády zemí na celém světě:

  • Zajistit existenci národního onkologického programu a onkologických registrů.
  • Zlepšit financování léčby.
  • Usnadnit lidem účast v mezinárodních klinických studiích.
  • Publikovat výsledky onkologického výzkumu v open access časopisech a stavět se proti patentování genů a genových mutací.

Na celém světě je každoročně diagnostikováno na 12,7 milionu případů rakoviny. Zhoubné nádory jsou příčinou více než 15 % úmrtí celosvětově.

Dr. Kumar konstatoval: „Je to historicky poprvé, co se přední světové organizace zaměřené na onkologický výzkum shodly na způsobu, jakým by se dala co nejefektivněji řešit rychle narůstající onkologická zátěž, kterou pozorujeme v zemích celého světa. Počet diagnostikovaných případů rakoviny se celosvětově neustále zvyšuje. Každá země však může přijmout některá opatření, která v dlouhodobém horizontu sníží incidenci (výskyt) i mortalitu (úmrtnost) nádorových onemocnění.“

Reference

  1. Varmus H, Kumar HS. Addressing the growing international challenge of cancer: a multinational perspective. Science Translational Medicine 2013. doi: 10.1126/scitranslmed.3005899

Klíčová slova: celosvětová onkologická zátěž, protikuřácká opatření, protinádorové vakcíny

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU