Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“

9. 5. 2012 | Cancer Research UK


Podle nedávno publikované francouzské studie zhruba šestinu celosvětových případů rakoviny – každoročně asi dva miliony případů – způsobují infekce [1].

Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Zhruba 1,9 mil. nových případů rakoviny způsobují čtyři konkrétní infekce: lidský papilomavirus (HPV), Heliobacter pylori a hepatitida B a C. Nejčastěji vyvolávají rakovinu děložního čípku (HPV), žaludku (Heliobacter pylori) a jater (hepatitida B a C).

Odborné odhady, které byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology, ukazují, že 80 % těchto případů onemocnění se vyskytuje v méně rozvinutých zemích, kde nejsou zajištěna dostatečná opatření pro prevenci a léčbu infekcí.

Hlavní autoři studie, Catherine de Martelová a Martyn Plummer z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) napsali: „Infekce některými viry, bakteriemi a parazity představují nejvýznamnější, a přece preventabilní příčinu onemocnění zhoubnými nádory na celém světě. Na celosvětovou onkologickou zátěž v budoucnosti by mohly mít významný dopad již dnes existující metody prevence infekcí, kterými jsou především vakcinace, bezpečnější manipulace s injekcemi či antimikrobiální léčba.“

Pomocí systémové analýzy vědci odhadli celosvětový podíl případů rakoviny, které lze zřejmě připsat na vrub infekčnímu onemocnění. U osmi regionů také spočítali podíl nových případů onemocnění, kterým by se dalo zabránit.

V celosvětovém měřítku v roce 2008 souviselo s infekcí 16 ze 100 případů rakoviny; v rozvojových zemích však toto číslo bylo až třikrát vyšší. Statistiky se také významně lišily mezi jednotlivými regiony: od 3,3 % v Austrálii a na Novém Zélandu až k 32,7 % v subsaharské Africe.

U žen tvořily zhruba polovinu případů rakoviny související s infekcí zhoubné nádory děložního hrdla, zatímco u mužů 80 % případů rakoviny způsobené infekcí představovaly zhoubné nádory jater a žaludku.

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK upřesnila: „Zodpovědné orgány a instituce na celém světě by v každém případě měly usilovat o snížení počtu případů zhoubných nádorů souvisejících s infekcí – a dvojnásob to platí o infekcích, kterým lze předcházet relativně snadno.“ Například ve Velké Británii je podíl případů rakoviny souvisejících s nějakou infekcí odhadován na 3 % (zhruba 9700 případů ročně).

„Očkování proti HPV, původci rakoviny děložního čípku, je ve Velké Británii – a v evropských zemích obecně – víceméně v plenkách a bude ještě trvat nějakou dobu, než se projeví poklesem incidence a mortality tohoto onemocnění. Je však důležité, aby se cílová skupina i nadále účastnila tohoto očkování v dostatečně vysoké míře. Z globálního pohledu to znamená, že kdyby byly vakcíny proti HPV široce dostupné v mnoha dalších zemích, dalo by se každoročně zabránit obrovskému počtu nových případů tohoto zhoubného onemocnění,“ dodala Jessica Harrisová.

Reference

  1. de Martel C, Ferlay J, et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis. The Lancet Oncology 2012. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70137-7

Klíčová slova: úmrtnost, zhoubné nádory, preventabilní infekce, léčitelné infekce

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU